Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kontakt

Centrum Językowe 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
pawilon Finansów, pok. 207
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
 
Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020 we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl
 
ligezam@uek.krakow.pl
(12)293-52-14
lankoa@uek.krakow.pl
(12)293-75-33
szpaka@uek.krakow.pl (12)293-75-34
 
 Konsultacje lektorów - informacje