Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Uchwała Senatu UEK nr 14/2009 z dnia 25.05.2009 w sprawie przyjęcia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie rozwoju kształcenia na odległość

Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie rozwoju kształcenia na odległość

Załącznik do Uchwały Senatu nr 14/2009 z dnia 25 maja 2009 roku 

 

W załączniku do tej uchwały znajduje się również informacja dotycząca prowadzenia e-lektoratów:

Określenie e-lektoratu:

e-lektorat jest kursem internetowym będącym wsparciem lub uzupełnieniem tradycyjnego lektoratu; e-Lektorat powinien umożliwiać powtórzenie, uaktualnienie lub sprawdzenie poziomu uzyskanych przez studenta umiejętności językowych.

 

Nauczyciel akademicki będzie mógł prowadzić e-zajęcia pod warunkiem uzyskania wewnętrznego certyfikatu na ich prowadzenie.

Po uzyskaniu certyfikatu wystawionego przez Centrum e-Learningu, lektor będzie miał możliwość przekształcenia zajęć tradycyjnych w e-zajęcia, na następujących zasadach:

 

− e-zajęcia wspierające tradycyjne zajęcia stanowić będą 20% ogólnej liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu

e-Lektorat wspierający tradycyjne zajęcia jest kursem, w ramach którego lektor wprowadza aktywności utrwalające, aktualizujące i sprawdzające wiedzę studenta, tym samym wspierające jego pracę własną, a także udostępnia materiały i pomoce dydaktyczne pozwalające na zastąpienie części zajęć tradycyjnych nauką własną studentów.

e-Lektorat wspierający tradycyjne zajęcia powinien zawierać:

1. zestaw e-testów samosprawdzających utrwalających i aktualizujących wiedzę leksykalną i gramatyczną,

2. forum dyskusyjne lub czat do prowadzenia e-konsultacji.

 

− e-zajęcia uzupełniające tradycyjne zajęcia stanowić będą 40% ogólnej liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu

e-Lektorat uzupełniający tradycyjne zajęcia wprowadza do procesu dydaktycznego wartość dodatkową poprzez realizację aktywności utrwalających, aktualizujących i sprawdzających wiedzę studenta oraz wprowadzenie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych wspierających naukę własną studentów i ułatwiających percepcję nowych zagadnień realizowanych w trakcie zajęć tradycyjnych.

e-Lektorat uzupełniający tradycyjne zajęcia powinien zawierać:

1. zestaw e-testów samosprawdzających utrwalających i aktualizujących wiedzę leksykalną i gramatyczną (opcjonalnie ― zamiennie z e-zadaniami),

2. zestaw e-zadań utrwalających i aktualizujących wiedzę oraz umiejętność pisania i komunikowania się w języku pisanym (opcjonalnie ― zamiennie z e-testami),

3. wybrane przez lektora materiały lub lektury do samodzielnego studiowania (e-materiały zawierające wprowadzenia do zagadnień gramatycznych, linki do polecanych serwisów językowych www, linki do interaktywnych ćwiczeń on-line, artykuły itp.),

4. forum dyskusyjne do prowadzenia e-dyskusji (opcjonalnie),

5. forum dyskusyjne lub czat do prowadzenia e-konsultacji.

« powrót