Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Punktacja roczna

 Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz jednolite stacjonarne studia magisterskie (kierunek: prawo)

Obowiązuje rozliczenie roczne, w każdym semestrze można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Student, który nie uzyska zaliczenia z przedmiotu 'język obcy' (mowa o sem. 1-szym lub 3-cim) ma prawo do rozliczenia przedmiotu w systemie rocznym.

 

 • UWAGA: WARUNKIEM ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST UZYSKANIE MINIMUM 60% Z CAŁOŚCI PUNKTACJI (200 punktów)
 • Dodatkowym warunkiem do uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na lektoracie. Za każdą kolejną nieobecność na zajęciach odejmowane są 2 punkty (z puli 200 punktów)
  Studenci 2-go roku: Na podstawie ocen bieżących z przedmiotu i oceny z egzaminu wystawiona zostanie JEDNA ocena końcowa z przedmiotu Język 1.2 oraz 2.2 na podstawie kryteriów oceny w skali 200 pkt. 
 • Studenci 3-go roku (kierunek: prawo): Na podstawie ocen bieżących z przedmiotu i oceny z egzaminu wystawiona zostanie JEDNA ocena końcowa z przedmiotu  na podstawie kryteriów oceny w skali 200 pkt. (Dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2021/2022. Studenci, którzy rozpoczęli naukę wcześniej otrzymują ocenę końcową  po 3-cim roku według takich samych zasad jak w roku 1-szym i 2-gim)

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W  SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT.

 

2 testy pisemne lub 1 test pisemny

2 x 30 lub 1x60

 

projekty, mini-prezentacje,  korespondencja, wypowiedzi pisemne, mini-kolokwia, dialogi, scenki, itp

30/25

umiejętności biznesowe (prezentacje, spotkania, negocjacje) oraz/lub praca z tekstem w języku obcym

10/15

 

RAZEM

100

 

 

KRYTERIA OCENY:

0-119     NDST             120-140   DST               141-150   + DST           151-170  DB           171-180 DB+            181-194  BDB                195-200 CEL

 

Punktacja w grupach 60/40 (60% zajęć w systemie tradycyjnym, 40% zajęć e-learning) - wszystkie poziomy/Kursy certyfikowane

 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT

 

2 testy pisemne lub 1 test pisemny

2 x 20 lub 1x40            

 

umiejętności biznesowe (prezentacje, spotkania, negocjacje) oraz/lub praca z tekstem w języku obcym

15 (praca z tekstem lub umiejętności

biznesowe mogą wchodzić w

skład oceny na platformie)

 

aktywności na platformie 'Moodle' (indywidualne/w parach/grupowe)

45

 

RAZEM

100

 

 

 

KRYTERIA OCENY:

0-119     NDST             120-140   DST               141-150   + DST           151-170  DB           171-180 DB+            181-194  BDB                195-200 CEL

 

Punktacja w grupach 80/20 (80% zajęć w systemie tradycyjnym, 20% zajęć e-learning) - wszystkie poziomy/Kursy certyfikowane

 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT

2 testy pisemne lub 1 test pisemny                                     

2 x 22,5 lub 1x55            

umiejętności biznesowe (prezentacje, spotkania, negocjacje) oraz/lub praca z tekstem w języku obcym

15 (praca z tekstem lub umiejętności

biznesowe mogą wchodzić w

skład oceny na platformie)

aktywności na platformie 'Moodle' (indywidualne/w parach/grupowe)

30

RAZEM

100

 

 

KRYTERIA OCENY:

0-119     NDST             120-140   DST               141-150   + DST           151-170  DB           171-180 DB+            181-194  BDB                195-200 CEL

 

 

            

 

Studia stacjonarne  II stopnia (magisterskie)

Obowiązuje rozliczenie roczne, w każdym semestrze można uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

Student, który nie uzyska zaliczenia z przedmiotu 'język obcy' (mowa o sem. 1-szym) ma prawo do rozliczenia przedmiotu w systemie rocznym.

 

 • UWAGA: WARUNKIEM ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST UZYSKANIE MINIMUM 60% Z CAŁOŚCI PUNKTACJI (100 punktów)
 • Dodatkowym warunkiem do uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na lektoracie. Za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach odejmowany jest 1 punkt (z puli 100 punktów)
 •  Na podstawie ocen bieżących z przedmiotu (40%) i oceny z egzaminu (60%)  wystawiona zostanie JEDNA ocena końcowa z przedmiotu według  kryteriów oceny w skali 100 pkt. 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT.

 

1 test pisemny

1 x 30

 

projekty, mini-prezentacje,  korespondencja, wypowiedzi pisemne, mini-kolokwia, dialogi, scenki, itp

20

 

RAZEM

50

 

 

KRYTERIA OCENY:
0-59     NDST             60-70   DST               71-75   + DST            76-85   DB             86-90 DB+                 91-97  BDB                98-100   CEL

 

Punktacja w grupach 60/40 (60% zajęć w systemie tradycyjnym, 40% zajęć e-learning) - wszystkie poziomy/Kursy certyfikowane 

 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT

 

2 testy pisemne lub 1 test pisemny

2 x 10 lub 1x20            

 

umiejętności biznesowe (prezentacje, spotkania) oraz/lub praca z tekstem w języku obcym

10 (praca z tekstem lub umiejętności

biznesowe mogą wchodzić w

skład oceny na platformie)

 

aktywności na platformie 'Moodle' (indywidualne/w parach/grupowe)

20

 

RAZEM

50

 

KRYTERIA OCENY:

0-59     NDST             60-70   DST               71-75   + DST            76-85   DB             86-90 DB+                 91-97  BDB                98-100   CEL

 

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) oraz niestacjonarne studia jednolite magisterskie (kierunek: prawo)

Obowiązuje rozliczenie roczne, w każdym semestrze można uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

Student, który nie uzyska zaliczenia z przedmiotu 'język obcy' (po sem. 1-szym lub 3-cim na studiach I stopnia i po sem. 1-szym na studiach II stopnia) ma prawo do rozliczenia przedmiotu w systemie rocznym - 

 

 • UWAGA: WARUNKIEM ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST UZYSKANIE MINIMUM 50% + 1 PKT. Z CAŁOŚCI PUNKTACJI (100 punktów)
 • Dodatkowym warunkiem do uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są:
  •  dwie nieusprawiedliwione nieobecności na lektoracie (studia I stopnia - licencjackie)
  • jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (studia II stopnia - magisterskie).  Za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach odejmowany jest 1 punkt (z puli 100 punktów)
  •  Na podstawie ocen bieżących z przedmiotu (40%) i oceny z egzaminu (60%)  wystawiona zostanie JEDNA ocena końcowa z przedmiotu według  kryteriów oceny w skali 100 pkt. 
  • Informacje dotyczące egzaminu końcowego po IV semestrze studiów licencjackich 1-go stopnia oraz II semestrze studiów 2-go stopnia  znajdują się w zakładce 'Egzamin końcowy - studia niestacjonarne'
  • Studenci 3-go roku (kierunek: prawo): Na podstawie ocen bieżących z przedmiotu i oceny z egzaminu wystawiona zostanie JEDNA ocena końcowa z przedmiotu na podstawie kryteriów oceny w skali 100 pkt. (Dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2021/2022. Studenci, którzy rozpoczęli naukę wcześniej otrzymują ocenę końcową  po 3-cim roku według takich samych zasad jak w roku 1-szym i 2-gim)

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT.

 

1 test pisemny

1 x 30

 

projekty, mini-prezentacje,  korespondencja, wypowiedzi pisemne, mini-kolokwia, dialogi, scenki, itp

20

 

RAZEM

50

 

 

KRYTERIA OCENY:
0-50     NDST             51-62   DST               63-72   + DST            73-80   DB             81-88 DB+                 89-96 BDB                97-100   CEL

 

Punktacja w grupach 60/40 (60% zajęć w systemie tradycyjnym, 40% zajęć e-learning) - wszystkie poziomy/Kursy certyfikowane

 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT.

 

1 test pisemny

1 x 20

 

aktywności na platformie 'Moodle' (indywidualne/w parach/grupowe)

30                     

 

RAZEM

50

 

 

 KRYTERIA OCENY:

0-50     NDST             51-62   DST               63-72   + DST            73-80   DB             81-88 DB+                 89-96 BDB                97-100   CEL

 

Punktacja w grupach 80/20 (80% zajęć w systemie tradycyjnym, 20% zajęć e-learning) - wszystkie poziomy/Kursy certyfikowane

 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY W SEMESTRZE

ILOŚĆ PKT.

 

1 test pisemny

1 x 25

 

aktywności na platformie 'Moodle' (indywidualne/w parach/grupowe)

25                   

 

RAZEM

50

 

 

KRYTERIA OCENY:
0-50     NDST             51-62   DST               63-72   + DST            73-80   DB             81-88 DB+                 89-96 BDB                97-100   CEL

« powrót