Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Medale LCCI "Medallions of Excellence"

                Studenci naszej uczelni stoją często przed dylematem jaki zewnętrzny egzamin językowy najlepiej potwierdzałby ich umiejętności językowe potrzebne w międzynarodowym świecie biznesu w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Chodzi tu przede wszystkim o umiejętność prowadzenia korespondencji biznesowej, pisanie raportów, notatek służbowych, przygotowanie tekstów promocyjnych do publikacji, rozumienie i analiza tekstów ekonomicznych pisanych i słuchanych, prowadzenie rozmów na tematy ekonomiczne, itd. Zależy im na posiadaniu międzynarodowego certyfikatu poświadczającego ich znajomość ‘Business English’. Takie właśnie są kwalifikacje Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, które w zakresie znajomości języka spełniają wszystkie standardy w dziedzinie nauczania języka i umożliwiają rozpoczęcie studiów w większości krajów europejskich bez konieczności zdawania egzaminów z języka. Na wielu uczelniach w Polsce (również na naszej) egzaminy te zwalniają z egzaminu końcowego z języka.

Przede wszystkim jednak, certyfikaty LCCI IQ, będące wiarygodnym dowodem kompetencji językowych i zawodowych zdobyły międzynarodowe uznanie pracodawców, uniwersytetów, instytucji edukacyjnych i organizacji zawodowych na całym świecie, a dzięki temu stały się paszportem do kariery zawodowej i przyszłego sukcesu naszych studentów.

                Dodatkowo spełniają one wymagania stawiane przez Europejski system opisu kształcenia językowego). Certyfikat Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu jasno określa  poziom kompetencji językowych. Poziomy biegłości językowej określone przez ekspertów Rady Europy to: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (A1 to poziom najniższy, a C2 – najwyższy). Rada Europy ujednolica wymagania określające konkretne  poziomy biegłości językowej tak by dyplomy i zaświadczenia wydawane w jednym kraju były „czytelne” w pozostałych krajach. Ma to bowiem ułatwić mobilność w  europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.

                Nasi studenci rokrocznie zdają egzaminy LCCI na poziomach od B1 do C2 osiągając przy tym bardzo dobre wyniki. Przeważający odsetek zdaje te egzaminy z wynikiem  ‘pass with merit’ lub ‘pass with distinction’.  Warto nadmienić, że ponad 5000 akredytowanych Centrów w 130 krajach (w tym  wiele renomowanych uniwersytetów na całym świecie) oferuje szeroką gamę egzaminów LCCI z języka angielskiego. Każdego roku ponad 250 000 kandydatów zdobywa te certyfikaty potwierdzając swoje kompetencje w różnych dziedzinach biznesu. Warto nadmienić, że nasze Centrum Egzaminacyjne przy UEK  od wielu lat plasuje się na pierwszym lub drugim miejscu jeśli chodzi o najaktywniejsze centrum w kraju. Przeprowadzamy egzaminy LCCI, a nasi lektorzy prowadzą cieszące się ogromnym zainteresowaniem kursy organizowanie przez Fundację UEK (poziom 2, 3, 4 English for Business, English for Accounting, English for Tourism).

                Mając więc na uwadze ogromną popularność tych egzaminów w całej Polsce, z  przyjemnością informujemy, że dwie studentki naszej uczelni z najlepszymi wynikami z egzaminu w całym  kraju, zostały wyróżnione  w  roku 2013   medalami LCCI (Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej)  Aby otrzymać medal dana osoba musi uzyskać więcej niż 80% punktów z danego egzaminu. Przystępuje do nich corocznie kilkanaście tysięcy kandydatów, wliczając w to studentów najbardziej renomowanych uczelni ekonomicznych w Polsce. Tym bardziej gratulujemy tego sukcesu zarówno studentkom jak i lektorom ze Studium Języków Obcych UEK, którzy przygotowali je do tego trudnego i wymagającego egzaminu.

 Są to:

ANNA   STACHNIK , która zdobyła złoty medal  (Country Gold) Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,  stopień 2 English for Business. Lektorem przygotowującym studentkę do egzaminu był pan mgr Piotr Miernik

MAGDALENA    MARIA LESZAJ, która zdobyła srebrny medal (Country Silver) Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Country,  stopień 3 English for Business. Lektorem przygotowującym studentkę do egzaminu była  Bożena Bielak

                Uroczyste wręczenie medali i dyplomów dla studentów i nauczycieli odbyło się w trakcie inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014.  Medale, dyplomy oraz nagrody książkowe wręczał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół. Ponadto studenci i lektorzy zostaną dodatkowo uhonorowani  w trakcie uroczystej Gali w Ambasadzie Brytyjskiej, która odbędzie się 29 listopada 2013 roku.

Serdecznie gratulujemy zarówno studentkom jak i ich lektorom tak wielkiego sukcesu promującego  imię naszej uczelni w całej Polsce.

                Certyfikaty Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej często nazywane są paszportem do zatrudnienia, ponieważ ułatwiają studentom zdobycie upragnionej pracy. Liczymy, że dodatkowo zdobyte medale będą jeszcze jedną „kartą przetargową” w rękach naszych studentów. 

« powrót