Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Standaryzacja egzaminów i testów

 

STUDIA STACJONARNE   LICENCJACKIE - wszystkie poziomy:

____________________________________

 

 _____________________________________________________

 

 _____________________________________________________

 

 

 STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FINANSE - wszystkie poziomy:

 

 _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________     

            

  

Standaryzacja testów na studiach licencjackich i magisterskich

 

Testy na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych oraz SUM stacjonarnych również podlegają standaryzacji. 


Test końcowy musi zawierać:

 

 • rozumienie tekstu pisanego
 • rozumienie ze słuchu
 • część leksykalno-gramatyczna
 • korespondencja biznesowa


Jeśli lektor przeprowadza dwa testy w semestrze rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu może być sprawdzane wymiennie.

 

Termin wykonania testu/ testów: do końca zajęć w semestrze.

 

Test/y  jest/są OBOWIĄZKOWE

 

Inne rekomendacje dotyczące przygotowania testów:

 

 • marginesy testu przynajmniej 1,5 cm, optymalnie 2 cm
 • czcionka Times New Roman lub Calibri (w całym teście jeden typ czcionki)
 • poszczególne zadania oddzielone od siebie dodatkową spacją
 • instrukcje obowiązkowo sformułowane w języku docelowym
 • punktacja umieszczona przy poszczególnych zadaniach
 • unikanie wklejania tekstu 
 • materiały internetowe należy edytować w wersji przyjaznej dla studenta
 • klucz do testu przygotowany na wzór klucza egzaminu standaryzowanego
 • klucz powinien obowiązkowo zawierać źródło pochodzenia pod każdym zadaniem, np. link do strony internetowej i/ lub autora, tytuł, wydawcę książki, z której zostały zaczerpnięte materiały, przykłady.
 • test powinien wykorzystywać ogólnie przyjęty szablon nagłówka (poniżej przykład w j.ang.):

 

logo                  ASSESSMENT TEST                         WINTER SEMESTER  2016/2017

 

YEAR __________                                  Group no: __________       

 

NAME:__________________________; Album no: ________   Date: ___________

 

 

Student’s Book: _________________ ,   units: ______________     group A/B     Score:  ____________/ 60 marks

 

 

« powrót