Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Usuwanie barier w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych

Centrum Językowe w kontynuuje ścisłą współpracę z BON. W ramach tej współpracy:

 

  •  monitorujemy na bieżąco potrzeby studentów niepełnosprawnych (wymiana maili z BON, wyrażanie zgody na lektoraty alternatywne dla studentów niepełnosprawnych, indywidualne konsultacje językowe, pomoc przy dostosowaniu wymogów egzaminu standaryzowanego dla osób niedowidzących, z niedosłuchem lub innymi niepełnosprawnosciami)
  • wyrażamy zgodę, na wniosek BON, na ułatwienia przy zdawaniu egzaminu standaryzowanego z języków (np. dodatkowy czas, duża czcionka dla osób słabowidzących, zwolnienia z części 'Rozumienie ze słuchu' dla osób niesłyszących lub z dużym niedosłuchem)
  • zwiększamy liczbę lektoratów indywidualnych dla studentów objętych programem BON.
  • organizujemy indywidualne konsultacje z języków obcych oraz lektoratów dla studentów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
  • rozwiązujemy na bieżąco problemy jakie zgłaszają pracownicy BON i  CJ w celu polepszenia  współpracy ze studentami niepełnosprawnymi
  • czynnie uczestniczymy w Dniach Integracji,  w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez BON i uczelnie partnerskie.
« powrót