Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Język angielski

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU STANDARYZOWANEGO NA PODSTAWIE  ZDANYCH EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH/CERTYFIKOWANYCH:

 

Egzamin zewnętrzny/certyfikowany o profilu biznesowym ( np. LCCI, BEC, telc) zdany na poziomie wymaganym na egzaminie standaryzowanym dla danego poziomu lektoratu (lub wyższym - informacja poniżej) zgodnie ze skalą CEFR (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oznacza uzyskanie maksymalnej ilości pkt z egzaminu końcowego z języka z wszystkich części egzaminu standaryzowanego. Należy przedstawić certyfikat do wglądu kierownikowi zespołu języka angielskiego, pani Karolinie Wisz (wiszk@uek.krakow.pl) w celu uzyskania walidacji. Na certyfikacie musi być określony poziom zdanego egzaminu.

 

Egzaminy zewnętrzne/certyfikowane niesprofilowane - egzamin zdany na poziomie wymaganym na egzaminie standaryzowanym dla danego poziomu lektoratu (lub wyższym - informacja poniżej) zgodnie ze skalą CEFR (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oznacza uzyskanie maksymalnej ilości pkt z części pisemnej egzaminu końcowego z języka (40 punktów). Jednakże, studenci chcący uzyskać zwolnienie z egzaminu standaryzowanego, mają obowiązek zdać część ustną egzaminu standaryzowanego, która sprawdza słownictwo biznesowe. (od 6-10 punktów). 40 punktów za zdany egzamin zewnętrzny + ilość punktów ze standaryzowanego egzaminu ustnego to ostateczna ilość punktów za egzamin standaryzowany. Należy przedstawić certyfikat do wglądu kierownikowi zespołu języka angielskiego, pani Karolinie Wisz (wiszk@uek.krakow.pl) w celu uzyskania walidacji. Na certyfikacie musi być określony poziom zdanego egzaminu.

 

UWAGA!  Certyfikaty zewnętrzne nie zwalniają z uczęszczania na zajęcia językowe sprofilowane biznesowo i uzyskania zaliczenia.

 

Poziom grup językowych według skali CEFR (poziomy biegłości językowej wg Rady Europy)

 

UWAGA! W CJ UEK studenci na studiach licencjackich, w większości przypadków, uczą się dwóch języków. Jeden z nich musi być ukończony przynajmniej na poziomie B2.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

1 rok – A1                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – A2 

1 rok – A2                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – B1 

1 rok – B1                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – B2 

1 rok – B2                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – B2+ 

1 rok – C1                 2 rok zdaje egzamin na poziomie - C1+ 

1 rok - C1+               2 rok zdaje egzamin na poziomie -  C2

 

 

Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana jako średnia ważona : oceny z zaliczenia 40% i oceny z egzaminu 60%

 

 

 
 

 

« powrót