Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Szkolenia wewnętrzne

            Szkolenia wewnętrzne i warsztaty koleżeńskie

 

 Prowadzący                               

Data

Szczegóły szkolenia

 

Monika Srebro

27 kwietnia 2016

Tematyka:

FEEDBACK:  działania w zespole języka angielskiego w celu dostosowania do standardów EAQUALS , analiza wstępnych zaleceń po wizycie doradczej

Lidia Zielińska

 

1 szkolenie:  7.09.2016 

2 szkolenie:  8.09.2016 

 

Tematyka:

- możliwości przekształcenia części zajęć lektoratowych na zajęcia e-learningowe (80%/20% lub 60%/40%) i procedurę

- niezbędne komponenty takiego kursu

- rodzaje aktywności, które sprawdzają się w przypadku takich zajęć

Po skończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie posiadał jeden kurs 'matrycę' i w oparciu o taki kurs może w przyszłości tworzyć kursy docelowe.

 

 Małgorzata Seweryn

21.09.2016

 Tematyka:

Techniki multimedialne w procesie dydaktycznym

Jolanta Regucka-Pawlina,

Estera Adler-Baryła, Małgorzata Bernert-Sosenka

 29.09.2016

 Tematyka:

Nowinki  metodyczne z  konferencji IATEFL Polska 2016

Nowe Sylabusy –uwzględniające cele kształcenia

Szkolenia wewnętrzne - problematyka wynikająca z zaleceń inspekcji Eaquals

 Małgorzata Seweryn

 5.10.2016

 Tematyka:

Uwzględnienie zaleceń po wizycie doradczej EAQUALS. Wdrażanie i program szkoleń wewnętrznych

Jakub Pytka, Agnieszka Gawęda

28.10.2016

Tematyka:

“Dobre praktyki: tworzenie materiałów autorskich z wykorzystaniem tablic multimedialnych”

Jolanta Regucka-Pawlina, Anna Wójcik-Kot, Dorota Galata-Młyniec

3.11.2016

 Tematyka:

1. Obserwacje drop-in - co już dowiedzieliśmy się o sobie oraz korzyści wynikające z ich przeprowadzania

2. Google Drive do publikacji wyników i innych plików

3.Psychologiczne aspekty w nauczaniu akademickim: narzędzia coachingowe - jak obudzić i zaangażować studenta

Agnieszka Gawęda

9.12.2016

Tematyka: 

„Budowanie autonomii studenta: aplikacje internetowe (Quizlet)” 

 Jolanta Regucka-Pawlina/ dr E. Curtis

 13.12.2016

  Spotkanie z dr Elisabeth Curtis (Dartmouth College) - w ramach projektu polsko-amerykańskiego

Tematyka:

students' assignments and research projects and how to motivate students to get involved in reseach projects, how to evaluate their work etc.

BON, Jolanta Regucka-Pawlina, Lucyna Wilinkiewicz-Górniak, Karolina Wisz, Małgorzata Pociej

 6.02.2017

Szkolenie z BON dotyczące pracy ze studentami z niepełnosprawnością wzrokową i niedosłuchem

Małgorzata Seweryn, Agnieszka Gawęda, Jakub Pytka

15.03.2017

Tematyka: 

Wnioski po hospitacjach typu drop-in. Dobre praktyki.

Wykorzystanie narzędzi internetowych w indukcyjnej metodzie wprowadzania nowych treści.

Jolanta Regucka-Pawlina, Bożena Bielak, Małgorzata Buda, Monika Srebro

16.03.2017

Teacher-student talking time, error correction and giving feedback.

Effective assessment tests.

Preparing lesson plans.

 

Przemysław Stencel

Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego

 24.03.2017

Szkolenie "Dziennik ocen w Moodle i jego nieznane dotąd możliwości"

BON UEK 4.04.2017

X Krakowskie Dni Integracji

Warsztaty: "Zobacz niepełnosprawność, zobacz dźwięk"

Jolanta Regucka-Pawlina 13.06.2017 Egzamin standaryzowany -procedury i zasady oceniania.
Anna Matura, Zbigniew Wolski, Dorota Galata-Młyniec 5.07.2017 Warsztaty  "Dobre praktyki"
  6.07.2017 Opracowywanie testów sprawdzających
Jakub Pytka, Dorota ZawadzkaDorota Galata-Młyniec, Lidia Zielińska, Estera Adler-Baryła, Olga Druszkiewicz

20.10.2017

Mikro-szkolenie typu swap-shop wprowadzanie zmian w jakości nauczania

 

 

 

« powrót