Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny

Jeśli chcesz dokonać samooceny swoich kompetencji językowych, wejdź na stronę: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr  gdzie znajduje się tabela samooceny. 

« powrót