Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Egzamin standaryzowany - wrzesień 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że egzamin standaryzowany w  sesji poprawkowej  (wrzesień) 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:

 

 • 09.2019 - egzamin pisemny-  język angielski, godzina 8:00

  11.09.2019 - egzamin pisemny - język niemiecki, godzina 11:00;  j. hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, polski: 8:00

  12.09.2019 - egzamin ustny-  język angielski, od godziny 8:00

  13.09.2019 - egzamin ustny - inne języki, od godziny 8:00

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

 

 

Informacje dotyczące sal zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

 

Studenci uczestniczący w zajęciach w bieżącym semestrze zostaną zapisani na egzamin przez lektorów prowadzących daną grupę lektorską. Pozostałe osoby powinny zapisać się indywidualnie drogą mailową (patrz informacja poniżej)

 

Szczegółowe informacje dotyczące formy zapisów  studentów powracających z urlopów dziekańskich, stypendiów, bądź studentów powtarzających przedmiot:

 

 studenci przystępujący do egzaminu z j.niemieckiego zgłaszają się mailowo ligezam@uek.krakow.pl ,

 

 • studenci przystępujący do egzaminu z pozostałych języków zgłaszają się mailowo  szpaka@uek.krakow.pl   

UWAGA! Proszę wysyłać zgłoszenia WYŁĄCZNIE pod wyżej wymienione adresy.  

Wiadomość powinna zawierać poniższe  informacje: 

 • Imię i nazwisko
 • Numer albumu 
 • Kierunek/język/poziom zaawansowania np. A2,B1 

 Zgłoszenia przyjmowane będą do 5.06.2019 r. 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu

 

« powrót