Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Podanie o zmianę poziomu języka na niższy

                                                                                                                                                   Miejcowość i data

                                                                                            ………….……………………………………………………

 

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………

Nr albumu

………………………..

Nazwa grupy językowej

………………………………………………………………………….

                                                                                                 Do Zastępcy Kierownika

                                                                                                 Centrum Językowego UEK

                                                                                                 w miejscu

 

 

PODANIE

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie mnie  z grupy…………………………………………..……….(w tym miejscu należy wymienić pełną nazwę grupy)  do grupy o niższym poziomie nauczania…………….. (w tym miejscu należy wskazać poziom).

 

Moja prośba została pozytywnie zaopiniowana przez lektora prowadzącego grupę (opinia dołączona do podania).

 

 

                                                                                                                               Czytelny podpis

                                                                               …………………………………………………………………………..

« powrót