Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Podanie o zmianę poziomu języka na wyższy

                                                                                                                                                   Miejcowość i data

                                                                                            ………….……………………………………………………

 

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………

Nr albumu

………………………..

Nazwa grupy językowej

………………………………………………………………………….

                                                                                                 Do Zastępcy Kierownika

                                                                                                 Centrum Językowego UEK

                                                                                                 w miejscu

 

 

PODANIE

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie mnie
z grupy…………………………………………..……….(w tym miejscu należy wymienić pełną nazwę grupy)  do grupy o wyższym poziomie nauczania…………….. (w tym miejscu należy wskazać poziom).

 

Jednocześnie oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że po zmianie poziomu języka będzie mnie obowiązywał egzamin standaryzowany na odpowiednio wyższym poziomie. Mam również świadomość, iż powrót na niższy poziom nie będzie możliwy.

 

 

                                                                                                                               Czytelny podpis

                                                                               …………………………………………………………………………..

 

 

 

« powrót