Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studia stacjonarne 1-go stopnia

 • Studia stacjonarne I stopnia - informacja dla kandydatów

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich znajdują się pod tym linkiem https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1423 

 

 

Terminy rejestracji na lektoraty w systemie USOS:

 • I tura od 26.07.2023 godz. 12:00 do 09.08.2023 godz. 23:59 
 • II tura od 07.09.2023 godz. 12:00 do 13.09.2023 godz. 23:59.
 • III tura od 18.09.2023 godz. 12:00 do 21.09.2021 godz. 12:00 Wybór drugiego języka w III turze rejestracji będzie ograniczony – zapisać się będzie można tylko do tych grup, w których pozostaną wolne miejsca po zamknięciu I i II tury.

Bloki językowe są uzgodnione z Działem Nauczania. Oznacza to, że w rejestracji na lektoraty są podane dni i godziny przeznaczone tylko na zajęcia językowe - nie są w tych terminach planowane inne zajęcia. Po zapisaniu się na lektoraty, proszę sprawdzić czy omyłkowo nie zapisali się Państwo do dwóch grup w tym samym terminie. W takim przypadku należy wyrejestrować się z jednego lektoratu i zapisać ponownie w innym terminie.

Ostatnim etapem zapisu na lektorat jest podpięcie tego przedmiotu pod odpowiedni etap studiów.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia -  informacja dla kandydatów: 

 

 1. Na studiach stacjonarnych I stopnia w większości przypadków obowiązuje nauka dwóch języków obcych przez cztery semestry, każdy lektorat ma po 30 godz. w semestrze.
 2. Według wytycznych określonych w dokumencie Rady Europy: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (2003), jeden z lektoratów musi być ukończony co najmniej na poziomie B2. Należy się więc zapisać na język kontynuowany co najmniej od poziomu B1, naukę drugiego języka można zacząć od podstaw.
 3. Wszyscy zainteresowani lektoratem z języka angielskiego mają zagwarantowany wybór tego języka od poziomu B1. Centrum Językowe nie prowadzi zajęć z j. angielskiego na poziomach niższych niż B1.
 4. Drugi język – lektoraty z poszczególnych języków będą dostępne do wyczerpania limitu grup  z danego języka. Jest to uzależnione od możliwości kadrowych Centrum Językowego.
 5. Przy rejestracji do grup lektoratowych (dotyczy to zwłaszcza lektoratów z drugiego języka) liczy się kolejność zgłoszeń. Większy wybór języków będą mieć studenci zapisujący się na lektoraty w pierwszej kolejności.
 6. Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia przez system USOSweb, muszą skontaktować się z Sekretariatem CJ, zostaną wówczas skierowani na lektoraty do grup, w których będą jeszcze wolne miejsca.
 7. Po zarejestrowaniu się na lektoraty należy obowiązkowo podpiąć te przedmioty w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektoraty należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po rozpoczęciu każdego kolejnego semestru.

 

 

Informacje o specyficznych wymaganiach na niektórych kierunkach

1. Innowacyjność Produktu oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na kierunkach Innowacyjność Produktu oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów wybierają tylko jeden język kontynuowany, czyli co najmniej od poziomu B1.

Rekrutacja do grup drugiego języka dla kierunków Innowacyjność Produktu oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbędzie się na drugim roku. Wtedy też rozpoczną się lektoraty z tego języka.

 

2. Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Ze względu na harmonogram zajęć studenci następujących kierunków: Innowacyjność produktu, Inżynieria jakości produktu, Transport i spedycja oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji, nie mogą zapisywać się na lektoraty w poniedziałek i piątek, ponieważ w tych dniach mogą mieć zaplanowane przez Dział Nauczania inne zajęcia.

 

3. Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze

Na kierunku Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Studenci ze względu na harmonogram praktyk obowiązujący na II roku mogą zapisać się tylko na lektoraty poranne w poniedziałek, środę i piątek. Studenci, którzy zapiszą się do grup popołudniowych (wtorek, czwartek) zostaną przeniesieni do porannych grup, w których będą jeszcze wolne miejsca po zamknięciu rekrutacji na lektoraty.

 

4. Finanse i Rachunkowość oraz Rachunkowość i Controlling - lektoraty branżowe

Tylko na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Rachunkowość i Controlling, studenci, którzy wybiorą język angielski na poziomie B2 lub C1, muszą zapisać się na lektorat branżowy. Na poziomie B1 język branżowy nie obowiązuje, studenci zapisują się do grup międzywydziałowych.

Uwaga Tylko studenci na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Rachunkowość i Controlling, nie mogą zapisywać się do  grup lektoratowych w  środy godz. 8:00-9:30 ponieważ w tym terminie nie mają zaplanowanych bloków językowych. Oznacza to że studenci Finansów i Rachunkowości oraz Rachunkowości i Controllingu zapisując się na zajęcia z języków w środę godz. 8:00-9:45 mogą mieć kolizję z innymi zajęciami. 

Uwaga Prosimy studentów o niezapisywanie się na trzy lektoraty (nawet jeśli pozwala na to liczba przydzielonych żetonów na tych kierunkach) oraz o niezapisywanie się na dwa lektoraty z j. angielskiego (na angielski branżowy i niebranżowy).

 

Studenci podejmujący naukę na UEK w języku angielskim otrzymują 5 żetonów typu LS1-EEE i zapisują się w systemie USOS na dwa lektoraty: Pierwszy to język angielski, drugi język do wyboru to niemiecki i hiszpański na poziomie A1 i B1, dla studentów obcokrajowców dostępny jest również język polski na poziomie A1.

 

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zawarta jest w planach studiów, (https://planystudiow.uek.krakow.pl/). Należy sprawdzić plany studiów i dokonać właściwego wyboru języka, gdyż zapisanie się na zajęcia niezgodnie z planem będzie skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

 

 Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony. Często zdarza się, że z powodu błędu systemu studenci rekrutujący się na UEK po raz drugi nie mają przydzielonej odpowiedniej liczby żetonów. Prosimy wówczas o kontakt mailowy z sekretariatem CJ.

W mailu z prośbą o przydzielenie żetonów należy podać: imię, nazwisko, numer albumu oraz kierunek studiów.

 

Typy żetonów:

5 żetonów LS1-XXX pozwala zapisać się na dwa lektoraty studentom podejmującym studia na UEK w języku polskim.

5 żetonów LS1-EEE pozwala zapisać się na dwa lektoraty studentom podejmującym studia na UEK w języku angielskim.

1 żeton LS1-ANG.BR przeznaczony jest dla kierunków: Rachunkowość i Controlling oraz Finanse i rachunkowość. Pozwala on zapisać się na język angielski branżowy poziom B2 lub C1.

 

 

 

 

 

« powrót