Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studia niestacjonarne 1-go stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia -  informacja dla kandydatów

 

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich znajdują się pod tym linkiem https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1423 

 

Termin rejestracji na lektoraty w systemie USOS: od 14.09.2023 godz 12:00 do 20.09.2023 godz 23:59 

 

Uwaga Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci nie mają możliwości wyboru terminu grupy językowej. Lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną w porozumieniu z Działem Nauczania godzinę oraz dzień zajęć. Zapisując się na inny termin niż ten podany w tabeli poniżej, student będzie miał kolizję z innymi zajęciami

 

Na studiach niestacjonarnych I stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez cztery semestry w wymiarze 30 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1.

 

Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.

Typy żetonów:

2 żetony LN1-XXX pozwalają zapisać się na dowolny lektorat.

2 żetony LN1-EEE otrzymują studenci podejmujący naukę na specjalnościach: International Business

 

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zawarta jest w planach studiów, (https://planystudiow.uek.krakow.pl/). Należy sprawdzić plany studiów i dokonać właściwego wyboru języka, gdyż zapisanie się na zajęcia niezgodnie z planem będzie skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

 

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

 

Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci muszą zapisać się na zajęcia językowe 
w bloku właściwym dla danego kierunku studiów (lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną godzinę oraz dzień zajęć). Poniższe tabele zawierają informacje na temat terminów lektoratów dla poszczególnych kierunków.

 

Instytut Ekonomii

Termin Lektoratu

Ekonomia

niedziela 08:00 - 10:30

Europeistyka

niedziela 08:00 - 10:30

Międzynarodowe stosunki Gospodarcze

niedziela 08:00 - 10:30

Intrtnational Business course code: CJ-N1-1/1-ENG.B2, 

CJ-N1-1/1-ENG.C1

piątek 18:30 - 21:00

Strategie rozwoju biznesu

niedziela 08:00 - 10:30

Przedsiębiorczość i Innowacje w gospodarce

niedziela 08:00 - 10:30

 

Instytut Prawa  

Termin Lektoratu  

 Prawo nazwy grup rozpoczynają się od symbolu CJ-NM-1/1

sobota  15:45 - 18:15 

 

Instytut Finansów

Termin Lektoratu

Finanse i rachunkowość

sobota 13:15 - 15:45

Global finance and accounting

piątek 18:30 - 21:00

 

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

Termin Lektoratu

Analityka gospodarcza

niedziela 08:00 - 10:30

 

Instytut Polityk Publicznych i Administracji

Termin Lektoratu

Administracja

niedziela 08:00 - 10:30

 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Termin Lektoratu

Gospodarka przestrzenna 

niedziela 08:00 - 10:30

Studia miejskie

niedziela 08:00 - 10:30

 

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Termin Lektoratu

Stosunki międzynarodowe

niedziela 08:00 - 10:30

 

Instytut Informatyki Rachunkowości i Controllingu

Termin Lektoratu

Informatyka stosowana

piątek 15:45 - 18:15

Rachunkowość i controlling na tym kierunku wybierając język angielski na poziomie B2 lub C1 należy wpisać się do grup lektoratowych: CJ-N1-1/1-ANG.B2-RCCJ-N1-1/1-ANG.C1-RC

piątek 15:45 - 18:15

 
Instytut Zarządzania Termin Lektoratu

Innowacje w biznesie

piątek 15:45 - 18:15

Logistyka międzynarodowa

piątek 15:45 - 18:15

Marketing i komunikacja rynkowa

piątek 15:45 - 18:15

Strategiczne doradztwo organizacyjne

piątek 15:45 - 18:15

Turystyka i rekreacja

piątek 15:45 - 18:15

Zarządzanie

piątek 15:45 - 18:15

Zarządzanie projektami

piątek 15:45 - 18:15

Zarządzanie zasobami ludzkimi

piątek 15:45 - 18:15

 

 

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Termin Lektoratu

Innowacyjność produktu

niedziela 08:00 - 10:30

Inżynieria jakości produktu

niedziela 08:00 - 10:30

Transport i spedycja

niedziela 08:00 - 10:30

Zarządzanie i inżynieria produkcji

niedziela 08:00 - 10:30

 

« powrót