Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studia stacjonarne 2-go stopnia

Studia stacjonarne II stopnia - informacja dla kandydatów

 

Na studiach stacjonarnych II stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez dwa semestry w wymiarze 30 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1+. Studentów, którzy ukończyli studia licencjackie na UEK i zdawali egzamin końcowy z języka angielskiego, obowiązuje nauka tego języka na poziomie minimum B2, ponieważ na studiach magisterskich nauka języka powinna być kontynuowana na wyższym poziomie.

 

Na lektoraty mogą zapisywać się studenci, którzy są po obronie licencjatu i potwierdzili chęć podjęcia studiów. 

 

Termin rejestracji na lektoraty w systemie USOSweb:

  • od 21.09.2023 godz. 12:00 do 27.09.2023 godz. 23:59

Przy rejestracji do grup lektoratowych liczy się kolejność zgłoszeń, większy wybór języków będą mieli studenci zapisujący się na lektoraty w pierwszej kolejności. Wszyscy zainteresowani lektoratem z języka angielskiego mają zagwarantowany wybór tego języka. Lektoraty z pozostałych języków będą dostępne do wyczerpania limitu grup uzależnionego od możliwości kadrowych Centrum Językowego.

 

Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.

Typy żetonów:

2 żetony LS2-XXX  pozwalają zapisać się na dowolny lektorat

2 żetony LS2-EEE pozwalają zapisać sie na lektorat prowadzony w języku angielskim. Otrzymują go studenci na kierunkach: Modern Business Management, Applied Informatics, Public Economy and Administration, oraz specjalności: International Business, Corporate Finance and Accounting.  

 

UWAGA! Na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe lektorat zaczyna się od III semestru

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zawarta jest w planach studiów, (https://planystudiow.uek.krakow.pl/).

 Należy sprawdzić plany studiów i dokonać właściwego wyboru języka, gdyż zapisanie się na zajęcia niezgodnie z planem będzie skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

 

Po zarejestrowaniu się na lektoraty należy obowiązkowo podpiąć te przedmioty w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów również po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.

 

 

 

« powrót