Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studia niestacjonarne 2-go stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia - informacja dla kandydatów

 

  • Termin rejestracji do grup lektoratowych: od 28.10.2023 godz. 12:00 do 05.10.2023 godz. 23:59

Uwaga Na studiach niestacjonarnych II stopnia studenci nie mają możliwości wyboru terminu grupy językowej. Lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną w porozumieniu z Działem Nauczania godzinę oraz dzień zajęć. Zapisując się na inny termin niż ten podany w tabeli poniżej, student będzie miał kolizję z innymi zajęciami

 

Na studiach niestacjonarnych II stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez dwa semestry w wymiarze 18 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1+. Studentów, którzy ukończyli studia licencjackie na UEK i zdawali egzamin końcowy z języka angielskiego, obowiązuje nauka tego języka na poziomie minimum B2, ponieważ na studiach magisterskich nauka języka powinna być kontynuowana na wyższym poziomie.

 

Na lektoraty mogą zapisywać się studenci, którzy są po obronie licencjatu i potwierdzili chęć podjęcia studiów. Przy rejestracji do grup lektoratowych liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.

Typy żetonów:

2 żetony LN2-XXX  pozwalają zapisać się na dowolny lektorat

2 żetony LN2-EEE otrzymują studenci podejmujący naukę na specjalnościach: International Business oraz Corporate Finance and Accounting

 

Uwaga ! Na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe lektorat zaczyna się od III semestru

 

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zawarta jest w planach studiów, (https://planystudiow.uek.krakow.pl/). Należy sprawdzić plany studiów i dokonać właściwego wyboru języka, gdyż zapisanie się na zajęcia niezgodnie z planem będzie skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

 

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów również po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.

 

Na studiach niestacjonarnych II stopnia studenci muszą zapisać się na zajęcia językowe 
w bloku właściwym dla danego kierunku studiów (lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną godzinę oraz dzień zajęć). Poniższe tabele zawierają informacje na temat terminów lektoratów dla poszczególnych kierunków.

Instytut Ekonomii

Termin Lektoratu

Ekonomia

niedziela 13:15 - 15:45

Strategie rozwoju biznesu

niedziela 13:15 - 15:45

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

niedziela 13:15 - 15:45

International Business

niedziela 10:30 - 13:00

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

niedziela 13:15 - 15:45

 

Instytut Finansów

Termin Lektoratu

Audyt finansowy

sobota 10:30 - 13:00

Bankowość I zarządzanie ryzykiem

sobota 10:30 - 13:00

Finanse i rachunkowość

sobota 10:30 - 13:00

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej

sobota 10:30 - 13:00

Global finance and accounting         

niedziela 10:30 - 13:00

ESG in Finance

niedziela 10:30 - 13:00

European Banking and Insurance in Digital Environment

niedziela 10:30 - 13:00

Financial Accounting Accredited by ACCA

niedziela 10:30 - 13:00

Financial Analytics

niedziela 10:30 - 13:00

International Financial Management

niedziela 10:30 - 13:00

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

sobota 10:30 - 13:00

 

 

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

Termin Lektoratu

Analityka gospodarcza

niedziela 13:15 - 15:45

 

 

Instytut Prawa Termin Lektoratu

Doradztwo Podatkowe

sobota 10:30 - 13:00

   

Instytut Polityk Publicznych i Administracji

Termin Lektoratu

Administracja

niedziela 13:15 - 15:45

Global business services

niedziela 10:30 - 13:00

Gospodarka i administracja publiczna

niedziela 13:15 - 15:45

Gospodarka Energetyczna i zrównoważona transformacja

niedziela 13:15 - 15:45

 

Instytut Politologii Socjologii i Filozofii

Termin Lektoratu

Stosunki międzynarodowe

niedziela 13:15 - 15:45

 

Instytut Informatyki Rachunkowości i Controlingu

Termin Lektoratu

Informatyka stosowana

sobota 08:00 - 10:30

Rachunkowość i controlling

sobota 08:00 - 10:30

 

Instytut zarządzania

Termin Lektoratu

Innowacje w biznesie

sobota 08:00 - 10:30

Marketing i komunikacja rynkowa

sobota 08:00 - 10:30

Organizacja i zarządzanie –studia menedżerskie

sobota 08:00 - 10:30

Strategiczne doradztwo organizacyjne

sobota 08:00 - 10:30

Turystyka i rekreacja

sobota 08:00 - 10:30

Zarządzanie

sobota 08:00 - 10:30

Zarządzanie międzynarodowe (II rok)

sobota 08:00 - 10:30

Zarządzanie projektami

sobota 08:00 - 10:30

Zarządzanie zasobami ludzkimi

sobota 08:00 - 10:30

 

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Termin Lektoratu

Innowacyjność produktu

niedziela 13:15 - 15:45

 

« powrót