Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Egzamin końcowy -studia niestacjonarne I i II stopnia oraz studia stacjonarne II stopnia FiR

   SCHEMAT EGZAMINU KOŃCOWEGO Z JĘZYKA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH 1-GO  I 2-GO STOPNIA I STUDIACH STACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (DLA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI)

 

            

              ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO (i/lub ROZUMIENIE ZE SŁUCHU)               10 pkt (z rozumieniem ze słuchu: 20 pkt)

              TEST GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY                                                                 30 pkt (lub 20 pkt - jak wyżej)

              KORESPONDENCJA                                                                                            10 pkt

                                                                                                                                            ________

                                                                                                                                             50 pkt

 

UWAGA!!!  W PRZYPADKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-GO STOPNIA:

 

Ocena końcowa jest średnią ważoną średniej z oceny bieżącej (40%) oraz oceny z egzaminu (60%) pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne (czyli uzyskana liczba punktów zarówno z egzaminu jak i z semestru to co najmniej 50%+1)


W PRZYPADKU STUDIÓW STACJONARNYCH 2-GO STOPNIA: 

 

Ocena końcowa jest średnią ważoną średniej z oceny bieżącej (40%) oraz oceny z egzaminu (60%) pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne (czyli uzyskana liczba punktów zarówno z egzaminu jak i z semestru to co najmniej 60%)

 

Studenci na studiach stacjonarnych 2-go stopnia, których lektorat kończy się egzaminem, mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu na podstawie zdanych egzaminów zewnętrznych jeśli uzyskają zgodę swojego lektora (informacja tutaj). 

 

« powrót