Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studia 2-go stopnia - rekrutacja letnia

Studia stacjonarne II stopnia

Na studiach stacjonarnych II stopnia, na pierwszym roku obowiązuje nauka jednego języka obcego przez dwa semestry w wymiarze 30 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1+

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Na studiach niestacjonarnych II stopnia, na pierwszym roku obowiązuje nauka jednego języka obcego, co najmniej od poziomu B1+. Lektorat kontynuowany jest przez dwa semestry w wymiarze 18 godz./semestr. 

 

  • Studia stacjonarne, termin rejestracji od 07.03.2023 godz. 12:00 do 09.03.2023 godz. 23:00
  • Studia niestacjonarne, termin rejestracji od 13.03.2023 godz. 12:00 do 19.03.2023 godz. 23:00

 Na lektoraty mogą zapisywać się tylko osoby, które są po obronie licencjatu i potwierdziły chęć podjęcia studiów.

 

 Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na UEK, w ramach kontynuacji lektoratu proszeni są o wybór grupy językowej co najmniej na poziomie B2, ponieważ na studiach magisterskich nauka języka powinna być kontynuowana.

 

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS. Informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności: http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

 

 Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.

  • 2 żetony LS2-XXX studia stacjonarne w języku polskim
  • 2 żetony LS2-EEE studia stacjonarne w języku angielskim
  • 2 żetony LN2-XXX studia niestacjonarne w języku polskim
  • 2 żetony LN2-XXX studia niestacjonarne w języku angielskim

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów.

 

 W razie wątpliwości dotyczących poziomu znajomości języka obcego można skorzystać z testów diagnostycznych dostępnych na stronie Centrum Językowego UEK: https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1171 Można również dokonać samooceny swoich kompetencji językowych  wchodząc na stronę: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr, gdzie znajduje się tabela samooceny.

 

Studenci, którzy będą chcieli przepisać ocenę z lektoratu, muszą również zapisać się na zajęcia w systemie USOS. Szczegółowe informacje na temat przepisywania ocen i zaliczenia lektoratu w innym trybie, zamieszczone są na stronie CJ w zakładce "Studenci".

 

Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl.

« powrót