Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Językowego/Management of CUE Language Centre

 

______________________________________________________________

 

Struktura organizacyjna CJ -kliknij

 

_______________________________________________

 

sesja letnia 2017/2018/ Exam period: summer session 2017/2018

 

 

Kierownik Centrum Językowego: Lidia Zielińska

Head of CUE Language Centre: Lidia Zielińska

Pok. 206 paw. Finansów (room 206, building F)  tel. (012) 29-35-216, (012) 29-35-015

 

Dyżur dla studentów i pracowników w sesji letniej 2017/2018- Office hours for students and faculty staff  during exam period: summer session 2017/2018 

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

 

 

 Dyżury we wrześniu 2018/office hours -  September 2018

 

 04.09 (wtorek/Tuesday) -          13:45 - 15:15

06.09 (czwartek/Thursday) -     10:00 - 11:30

12.09 (środa/Wednesday) -      10:00 - 11:30 

13.09 (czwartek/Thursday) -     10:00 - 11:30 

17.09 (poniedziałek/Monday) - 10:00 - 11:30

26.09 (środa/Wednesday) -      10:00 - 11:30

 

  oraz, w miarę możliwości, po uzgodnieniu dogodnego terminu drogą mailową/and by appointment (via email). 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z przepisywaniem ocen oraz podaniami uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

  Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich uwag dotyczących CJ na mój adres mailowy (Please feel free to contact me if you have any questions concerning our work): lidia.zielinska@uek.krakow.pl  

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Kierownika Centrum Językowego ds. Studenckich: mgr Elżbieta Typek

Pok. 208 paw. Finansów tel. (012) 29-37-414

 
 Dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018/office hours -summer exam period 2017/2018

 

 

 

 
 Dyżury we  wrześniu 2018/office hours -September 2018
 
4.09 (wtorek/Tuesday)         - 14.00 - 15.30
7.09 (piątek/Friday)               -  15.00 - 16.30
11.09 (wtorek/Tuesday)       -  13.00 - 14.30
14.09 (piątek/Friday)             -  15.00 - 16.30
20.09 (czwartek/Thursday) -  10.00 -11.30
26.09 (środa/Wednesday)  -   10.00 - 11.30
 

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego: mgr Jolanta Regucka-Pawlina

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

adres mailowy: jolanta.regucka-pawlina@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy oraz dni świąteczne w ciągu 48 godzin.

 

  

e-konsultacje

 

Dyżur dla studentów i pracowników w semestrze letnim 2017/2018- Office hours for students and English Section staff in summer semester 2017/2018 

 

Dyżury w sesji letniej poprawkowej  2017/2018/office hours - exam period: summer session 2017/2018

 

3.09 poniedziałek/ Monday 9:00-11:00

5.09 środa/ Wednesday 9:00-11:00

11.09  wtorek/ Tuesday 9:00-11:00

14.09 piątek/ Friday 9:00-11:00

 

Dyżury / office hours in  September

 

17.09 poniedziałek/ Monday 9:00-10:30

28.09. piątek/ Friday 9:30-11:00


 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z wpisywaniem ocen, rozliczeniem programów Erasmus uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds Studenckich, pani  Anity Modrzejewskiej-Mika.


 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zastęca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds. Studenckich: mgr Anita Modrzejewska-Mika

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

 

 Dyżury w sesji  egzaminacyjnej poprawkowej semestru letniego 2017/2018/office hours -summer semester exam session 2017/2018

 4.09   wtorek/Tuesday               8:30-10:00

 5.09    środa/Wednesday          9:30-11:00  

12.09   środa/Wednesday          9:00-10:30

14.09    piątek/Friday                  9:00-10:30

18.09   wtorek/Tuesday              9:00-10:00

 24.09 poniedziałek/Monday      9:00-10:00

e-konsultacje

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego: mgr Ewa Fischer

Pok. 216 paw. Finansów tel. (012) 29-37-412

 

 Dyżury w semestrze letnim 2017/2018/office hours - summer semester 2017/2018

 


 03.09.2018   poniedziałek     10.30-12.00

 05.09.2018   środa                12.00- 13.30

 08.09.2018  sobota               10.00 - 11.00

 10.09.2018  poniedziałek      10.30-12.00

 12.09.2019  środa                  12.00-13.30

 19.09.2018  środa                12.00-13.00

 26.09.2018  środa                12.00 -13.00

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

P.o. Kierownika Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: mgr Agnieszka Gryziecka

Pok. 212 paw. Finansów tel. (012) 29-35-279

 

Dyżury w sesji poprawkowej semestru letniego 2017/2018/office hours - summer semester exam session 2017/2018

5.09.2018 g. 8.30-10-30

6.09.2018 g. 8.30-10.00

10.09.2018 g. 9.00-10.00

12.09.2018 g. 8.30-10.00

14.09.2018 g. 8.30-10.00

17.09.2018 g. 8.30-9.30

28.09.2018 g. 8.30-9.30

            

 

 

 

 

 

 


     
« powrót