Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Językowego/Management of CUE Language Centre

 

______________________________________________________________

 

Struktura organizacyjna CJ -  UEK  ORGANISATION CHART OF CUE  (link)

_______________________________________________

 

 

 

Kierownik Centrum Językowego: Lidia Zielińska

Head of CUE Language Centre: Lidia Zielińska

Pok. 206 paw. Finansów (room 206, building F)  tel. (012) 29-35-216, (012) 29-35-015

 

 

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019/office hours - summer semester 2018/2019.

 

 poniedziałek   -                     11:00 - 12:30  

 czwartek   -                           13:00 - 14:30

 

oraz, w miarę możliwości, po uzgodnieniu dogodnego terminu drogą mailową/and by appointment (via email). 

 

 

Dyżury  w letniej sesji egzaminacyjnej /Office hours -  summer exam period

18.06 - 16:00 -17:30 (wtorek/Tuesday)

19.06 - 14:00 - 15:30 (środa/Wednesday)

26.06 - 10:00 - 11:30 (środa/Wednesday)

28.06 - 14:00 - 15:30 (piątek/Friday) 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z przepisywaniem ocen oraz podaniami uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

  Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich uwag dotyczących CJ na mój adres mailowy (Please feel free to contact me if you have any questions concerning our work): lidia.zielinska@uek.krakow.pl  

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Kierownika Centrum Językowego ds. Studenckich: Elżbieta Typek

Pok. 208 paw. Finansów tel. (012) 29-37-414

 
Dyżury w semestrze letnim  2018/2019/Office hours - summer semester 2018/2019
poniedziałek/Monday - 17.00 - 18.00
środa/Wednesday      -  11.30 - 12.30     

piątek/Friday - 15.40 - 17.10 - dla studentów studiów niestacjonarnych/for part-time students

 

Dyżury  w letniej sesji egzaminacyjnej /Office hours -  summer exam period
18.06 (wtorek/Tuesday) - 16.00 -17.30
19.06 (środa/Wednesday) - 14.00 -15.30
26.06 (środa/Wednesday) - 10.00 -11.30
28.06 (piątek/Friday) - 15.40 - 17.10

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego:  Jolanta Regucka-Pawlina

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

adres mailowy: jolanta.regucka-pawlina@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy w ciągu 48 godzin.

 

Dyżury /office hours  - summer semester 2018/2019

 

e-konsultacje (online enquiries)

 

Dyżury  w letniej sesji egzaminacyjnej /Office hours -  summer exam period

Środa 19 czerwca 14:00-16:00

Poniedziałek 24 czerwca 10:00-12:00

Czwartek 27 czerwca 9:00-11:00

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych/ office hours for part-time students

 

sobota/ Saturday 29.06.2019  godz 9:00-10:00

sobota/ Saturday 7.09.2019 godz 9:00-10:00

 

e-konsultacje (online enquiries)

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z wpisywaniem ocen, rozliczeniem programów Erasmus uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds Studenckich, pani  Bożeny Witek.

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zastęca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds. Studenckich: Bożena Witek

Pok. 203 paw. Finansów tel. (012) 29-56-99

 W dni robocze na maile odpowiadam wciągu 24 godzin, w weekendy w ciągu 48 godzin

 Dyżur w semestrze letnim 2018/2019- Office hours  in summer semester 2018/2019 

 

 Dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej /Office hours - summer exam period

19.06 - 14.00 - 16.00 środa / Wednesday

24.06 - 14.00-16.00 poniedziałek/Monday

28.06 - 14.00-16.00 piątek/Friday

28.06 - 16.00 - 17.00 piątek/ Friday - dla studentów niestacjonarnych/for part-time students

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego: Janusz Kawka

Pok. 214 paw. Finansów tel. (012) 29-37-412

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019/office hours - summer semester 2018/2019

 

środa: 11.30 - 13.00
piątek: 11.30 - 13.00

 

Dyżury  w letniej sesji egzaminacyjnej /Office hours -  summer exam period 

 
17.06.2019   13.30 - 15.00 (poniedziałek/Monday)
19.06.2019   16.00 - 17.30 (środa/Wednesday)
25.06.2019   13.30 - 15.00 (wtorek/Tuesday)
28.06.2019   13.30 - 15.00 (piątek/Friday)

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: Joanna Orłowska

Pok. 213 paw. Finansów tel. (012) 29-35-279

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019 / office hours - summer semester 2018/2019

 

Poniedziałek/Monday - 11.30 - 13.00

Środa/Wednesday - 11:30 - 13:00

 

e-konsultacje

 

Dyżury  w letniej sesji egzaminacyjnej /Office hours -  summer exam period 

 
17.06.2019 (poniedziałek/monday): 10:00-12:00
19.06.2019 (środa/wednesday): 11:00-12:00
27.06.2019 (czwartek/thursday): 9:00-11:00
28.06.2019 (piątek/friday): 8:00-9:00

            

 

 

 

 

 

 


     
« powrót