Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

KONTAKT Z SEKRETARIATEM CJ

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie informacji pod tym LINKIEM

 

Kierownik Centrum Językowego/Head of the Language Centre – mgr Lidia Zielińska

Kontakt/Contact:

pawilon/building F, pokój/room 206

telefon/telephone: +48 12 293 52 16
telefon do sekretariatu/office phone no.: +48 12 293 52 14

e-mail: zielinsl@uek.krakow.pl

 

Drogie studentki i drodzy studenci:

 

 • W sprawach związanych z przepisywaniem ocen uprzejmie proszę o zgłaszanie się do prowadzących zajęcia lektoratowe, na które się Państwo zapisali.
 • W sprawach dotyczących zaliczania lektoratu po powrocie z wymiany studenckiej proszę zgłaszać się do Kierowników poszczególnych zespołów językowych (w przypadku języka angielskiego, proszę kontaktować się z Zastępcą Kierownika, panią Agatą Romańską). 
 • W pozostałych sprawach studenckich uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.
 • Jeżeli wykorzystali Państwo wszystkie drogi wskazane w poprzednich punktach, proszę o bezpośredni kontakt ze mną. 
 •  (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

Dear students:

 

 • In matters related to the rewriting of grades, please contact your language teachers. 
 • To proceed with the transfer of grades after returning from the student exchange, please contact the Heads of the Language Teams (in the case of English, report to Ms. Agata Romańska, the Deputy Head)
 •  In other cases, concerning student affairs, please contact the Deputy Head of the CUE Language Centre, Ms. Elżbieta Typek.
 • If you contacted the staff mentioned above and your problem has not been resolved, please visit me during my office hours or send me an email.

 

Dyżury w  semestrze letnim 2023/2024 /Office hours/summer semester 2023/2024
 •  poniedziałek/Monday: 11.30 - 13.00    (Onsite office hours, room 206F + MicrosoftTeams)
 •  czwartek/Thursday: 13.15 - 14.45    (Onsite office hours, room 206F + MicrosoftTeams)    
 

dyżury synchroniczne na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams:  Kod dostępu - wtypi8t

LINK: wizyta jako gość/guest access

 

W czasie dyżurów będę dostępna również na terenie kampusu, pokój 206, paw.F (wyjątki: proszę sprawdzać informacje powyżej, dotyczące ew. zmian terminów dyżurów), w razie konieczności osobistego spotkania. Jeśli jednak sprawa może być załatwiona mailowo lub przez MicrosoftTeams, proszę nie przychodzić osobiście. W czasie dyżuru możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel.12 2935 216) / During office hours, you may also contact me by phone (tel.12 2935 216). 

dyżury synchroniczne na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams:  Kod dostępu - wtypi8t

 

 

 Pozostałe dyżury/Asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses. 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy - lidia.zielinska@uek.krakow.pl . Na maile odpowiadam w ciągu 3 dni roboczych/  For matters urgent and of a more personal nature, please contact me via email. I will respond to your email within 3 working days

 

 

Zastępca Kierownika Centrum/ Deputy Head of the Language Centre – mgr Elżbieta Typek

Kontakt/Contact:

gabinet/office: pawilon F/building F, pok. 209/room 209

telefon/telephone: +48 12 293 74 14
telefon do sekretariatu: +48 12 293 75 33

e-mail: elzbieta.typek@uek.krakow.pl

 

 

Dyżur w semestrze letnim 2023/2024/Office hours - summer semester 2023/2024

 

wtorek/Tuesday  -  godz. 12.00 -13.00 (MSTeams/F209)

piątek/Friday - godz. 16.00 -17.00 (online MSTeams)

 

  LINK do dyżuru

 

Proszę czekać na swoją kolejkę w poczekalni/Please wait for your turn in the waiting room

W czasie dyżurów stacjonarnych możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel.12 293 74 14) / During onsite office hours, you may  also contact me by phone (tel.12 293 74 14)

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: elzbieta.typek@uek.krakow.pl. (Na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: elzbieta.typek@uek.krakow.pl. (I will respond to your email within 3 working days).

 

  

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego – mgr Karolina Wisz

Kontakt/Contact:

gabinet: pawilon F, pok. 205

telefon: +48 12 293 54 53
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: wiszk@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024

 

Studia stacjonarne/Full-time studies

 

23.02 (piątek/Friday), 15:00-17:00 (onsite office hours in room 205 F + MS Teams) - winter exam period

poniedziałek/Monday, 11:30-13:00 (room 205 F, MS Teams)

wtorek/Tuesday, 12:00-13:30 (MS Teams)

 

Link do zespołu e-konsultacje Karolina Wisz

Team code: k0x1ihi

 

Studia niestacjonarne/Part-time studies:

 

23.02 (piątek/Friday), 15:00-17:00 (room 205 F + MS Teams)

Link do zespołu e-konsultacje Karolina Wisz

Team code: k0x1ihi

 

 

Zastępca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego – mgr Agata Romańska

Kontakt/Contact:

gabinet: Pawilon F, pok. 205

telefon: +48 12 293 5453

telefon do sekretariatu: +48 12 293 5278

e-mail: agata.romanska@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2023/2024/OFFICE HOURS - WINTER SESSION 2023/2024

 

31.01.2024, środa (Wednesday)  - 9.00-11.00

09.02.2024, piątek *Friday) - 17.00-19.00

19.02.2024 (Monday) - 10.00-11.00 (ONLINE)

24.02.2024 (Saturday) - 9.00-10.00 (ONLINE)

 

Dyżury w  semestrze letnim 2023/2024 /Office hours/summer semester 2023/2024

wtortek/Tuesday - 13.00 - 14.00 (ONLINE)

czwartek/Thursday - 10.00 - 11.00 (ONLINE)

 

  kod: uj5x3we

Proszę czekać na swoją kolejkę w poczekalni/Please wait for your turn in the waiting room

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowyagata.romanska@uek.krakow.pl (na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: agata.romanska@uek.krakow.pl    (I will respond to your email within 3 working days)

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego – mgr Janusz Kawka

Kontakt/Contact:

gabinet: pawilon F, pok. 215

telefon: +48 12 293 52 75
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15  

e-mail: kawkaj@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM  2023/2024/OFFICE HOURS - SUMMER SEMESTER 2023/2024

 

 • czwartek/Thursday 13:15 - 14:45

Dyżur odbywa się w pawilonie F pokój 215/Onsite office hours, room 215F

 

Link do dyżuru online (Teams)

kod: m2mogub

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowykawkaj@uek.krakow.pl na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: kawkaj@uek.krakow.pl  (I will respond to your email within 3 working days)

 

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych – mgr Joanna Orłowska

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 213

telefon: +48 12 293 52 74
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: joanna.orlowska@uek.krakow.pl

 

E-wizytówka (e-card) - aktualne informacje dot. dyżurów / updated information about office hours

 

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024 / OFFICE HOURS - SUMMER SEMESTER 2023/2024

 

Dyżur online / Online office hours (MS Teams)    

Kod: hhq0mcy / Link 

 

Poniedziałek / Monday     12:00 - 13:30   Teams

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: joanna.orlowska@uek.krakow.pl, na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych). / For urgent matters, please contact me via email: joanna.orlowska@uek.krakow.pl, I will respond to your email within 3 working days.

« powrót