Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Językowego/Management of CUE Language Centre

 

______________________________________________________________

 

Struktura organizacyjna CJ UEK (link)

_______________________________________________

 

 

 

Kierownik Centrum Językowego: Lidia Zielińska

Head of CUE Language Centre: Lidia Zielińska

Pok. 206 paw. Finansów (room 206, building F)  tel. (012) 29-35-216, (012) 29-35-015

 

 

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019/office hours - summer semester 2018/2019.

 

 poniedziałek   -                     11:00 - 12:30  

 czwartek   -                           13:00 - 14:30

 

oraz, w miarę możliwości, po uzgodnieniu dogodnego terminu drogą mailową/and by appointment (via email). 

 

UWAGA/ATTENTION!   

Moje godziny konsultacyjne z 18.02 (poniedziałek) są przeniesione na 19.02 (wtorek) na godzinę 13:15 do 14:45

My office hours on Monday 18 February will be moved back to Tuesday 19 February at 13:15 till 14:45

  

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z przepisywaniem ocen oraz podaniami uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

  Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich uwag dotyczących CJ na mój adres mailowy (Please feel free to contact me if you have any questions concerning our work): lidia.zielinska@uek.krakow.pl  

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Kierownika Centrum Językowego ds. Studenckich: Elżbieta Typek

Pok. 208 paw. Finansów tel. (012) 29-37-414

 
Dyżury w semestrze letnim  2018/2019/Office hours - summer semester 2018/2019
poniedziałek/Monday - 17.00 - 18.00
środa/Wednesday      -  11.30 - 12.30     

piątek/Friday - 15.40 - 17.10 - dla studentów studiów niestacjonarnych/for part-time students

 

UWAGA! Mój dyżur w dniu 24.04 (środa) odbędzie się w godz. 12.30 - 13.30/ My office hours on 24 April (Wednesday) will be held at 12.30 -13.30

                

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego:  Jolanta Regucka-Pawlina

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

adres mailowy: jolanta.regucka-pawlina@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy w ciągu 48 godzin.

 

Dyżury /office hours  - summer semester 2018/2019

 

wtorek/ Tuesday 11:15-12:45

piątek/ Friday 11:20-12:50

e-konsultacje (online enquiries)

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych/ office hours for part-time students

 

sobota/ Saturday  02.03.2019, 06.04.2019  godz 10:20-11:20 oraz 1.06.2019 godz 9:30-10:30

e-konsultacje (online enquiries)


UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z wpisywaniem ocen, rozliczeniem programów Erasmus uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds Studenckich, pani  Bożeny Witek.

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zastęca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds. Studenckich: Bożena Witek

Pok. 203 paw. Finansów tel. (012) 29-56-99

 

 Dyżur w semestrze letnim 2018/2019- Office hours  in summer semester 2018/2019 

  wtorek/Tuesday   godz 13:15-14:45

  Piątek/Friday     godz 11:20-12:50

  e-konsultacje/online enquiries

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego: Janusz Kawka

Pok. 214 paw. Finansów tel. (012) 29-37-412

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019/office hours - summer semester 2018/2019

 

środa: 11.30 - 13.00
piątek: 11.30 - 13.00

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: Joanna Orłowska

Pok. 213 paw. Finansów tel. (012) 29-35-279

 

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019 / office hours - summer semester 2018/2019

 

Poniedziałek/Monday - 11.30 - 13.00

Środa/Wednesday - 11:30 - 13:00

 

e-konsultacje

 


            

 

 

 

 

 

 


     
« powrót