Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Językowego/Management of CUE Language Centre

 

______________________________________________________________

 

Struktura organizacyjna CJ -  UEK  ORGANISATION CHART OF CUE  (link)

_______________________________________________

 

 

 

Kierownik Centrum Językowego: Lidia Zielińska

Head of CUE Language Centre: Lidia Zielińska

Pok. 206 paw. Finansów (room 206, building F)  tel. (012) 29-35-216, (012) 29-35-015

 

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą

mailową)

 

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020/office hours - winter semester 2019/2020.

 

 

Dyżury w sesji poprawkowej/ Office hours - retake exam period

3.09 (wtorek/Tuesday) -  10:00 -11.30 (testy zaliczeniowe)

6.09 (piątek/Friday)  -  11.00 - 12.30

11.09 (środa/Wednesday) - 10.30 - 12.00

12.09 (czwartek/Thursday) -    13:00 - 14.30

 

 Pozostałe dyżury we wrześniu/ Other office hours in September

16.09 (poniedziałek/Monday)   - 13.00 - 14.30

23.09 (poniedziałek/Monday)    - 14.00 - 15:30

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z przepisywaniem ocen oraz podaniami uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

  Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich uwag dotyczących CJ na mój adres mailowy

(Please feel free to contact me if you have any questions concerning our work): lidia.zielinska@uek.krakow.pl  

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Kierownika Centrum Językowego ds. Studenckich: Elżbieta Typek

Pok. 208 paw. Finansów tel. (012) 29-37-414

 

 e-konsultacje

 

 

Dyżury w sesji poprawkowej/ Office hours - retake exam period

4.09 (środa/Wednesday) -  16.00 -17.30

5.09 (czwartek/Thursday)  -  11.00 - 12.30

11.09 (środa/Wednesday) - 11.30 - 13.00

13.09 (piątek/Friday) -    15.45 - 17.15

 

 Pozostałe dyżury we wrześniu/ Other office hours in September

16.09 (poniedziałek/Monday)   - 14.00 - 15.30

26.09 (czwartek/Thursday)    - 15.30 - 17.00

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego:  Jolanta Regucka-Pawlina

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

adres mailowy: jolanta.regucka-pawlina@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy w ciągu 48 godzin.

 

Dyżury w sesji poprawkowej/ Office hours - retake exam period

2.09 (poniedziałek/Monday) -  10.00 -12.00

5.09 (czwartek/Thursday)  -  10.00 - 12.00

7.09 (sobota/Saturday) - 10.00-11.00

9.09 (poniedziałek/Monday) - 10.00 - 12.00

13.09 (piątek/Friday) -  10.00 - 12.00

 

 Pozostałe dyżury we wrześœniu/ Other office hours in September

17.09 (wtorek/Tuesday)   - 10.00 - 11.00

24.09 (wtorek/Tuesday)    - 10.00 - 11.00

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Zastęca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds. Studenckich: Bożena Witek

Pok. 203 paw. Finansów tel. (012) 29-56-99

 W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy w ciągu 48 godzin

 Dyżur w semestrze letnim 2018/2019- Office hours  in summer semester 2018/2019 

 

 Dyżury w sesji poprawkowej/Office hours - retake exam period

5.09 (czwartek/Thursday) - 15-16.30

6.09 (piątek/Friday) - 9.00-10.30

9.09 (poniedziałek/Monday) - 9.00-10.30

13.09 (piątek/Friday) - 12.00-13.30 

14.09 (sobota/Saturday) -11.00-12.00

 

Pozostałe dyżury we wrześniu/Other office hours in September

16.09 (poniedziałek/Monday) - 9.00-10.00

30.09 (poniedziałek/Monday) - 8.30-9.30

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego: Janusz Kawka

Pok. 214 paw. Finansów tel. (012) 29-37-412

 

Dyżury w sesji poprawkowej 2018/2019/ Office hours - retake exam period 2018/2019

05.09 czwartek/Thursday - 10.00 - 11.30

06.09 piątek/Friday - 18.00 - 19.30

09.09 poniedziałek/Monday - 13.30 - 15.00

10.09 wtorek/Tuesday - 18.00 - 19.30

 

Dodatkowy dyżur we wrześniu/Additional office hours in September
16.09 poniedziałek/Monday 14.00 - 15.00
23.09 poniedziałek/Monday 14.00 - 15.00

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: Joanna Orłowska

Pok. 213 paw. Finansów tel. (012) 29-35-279

 

Dyżury w sesji poprawkowej 2018/2019/ Office hours - retake exam period 2018/2019

06.09 piątek/Friday - 10:00 - 13:00

10.09 wtorek/Tuesday - 10:00 - 13:00

 

Dodatkowy dyżur we wrześniu/Additional office hours in September

16.09 poniedziałek/Monday 9:00 - 10:00
30.09 poniedziałek/Monday 8:30 - 9:30

 

 

 

e-konsultacje

« powrót