Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownik Centrum Językowego/Head of the Language Centre – mgr Lidia Zielińska

Kontakt/Contact:

pawilon/building F, pokój/room 206

telefon/telephone: +48 12 293 52 16
telefon do sekretariatu/office phone no.: +48 12 293 52 14

e-mail: zielinsl@uek.krakow.pl

 

Drogie studentki i drodzy studenci:

 • W sprawach związanych z przepisywaniem ocen uprzejmie proszę o zgłaszanie się do prowadzących zajęcia lektoratowe, na które się Państwo zapisali.
 • W sprawach dotyczących zaliczania lektoratu po powrocie z wymiany studenckiej proszę zgłaszać się do Kierowników poszczególnych zespołów językowych (w przypadku języka angielskiego, proszę kontaktować się z Zastępcą Kierownika, panią Agatą Romańską). 
 • W pozostałych sprawach studenckich uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2021/2022OFFICE HOURS – RETAKE EXAM PERIOD 2021/2022

 

- 06.09 (wtorek/Tuesday) 11:00 - 12:30 

W czasie  tego dyżuru w sesji będę dostępna również na terenie kampusu, pokój 206, paw.F, w razie konieczności osobistego spotkania. Jeśli jednak sprawa może być załatwiona mailowo lub przez MicrosoftTeams, proszę nie przychodzić osobiście. W czasie dyżuru możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel.12 2935 216) / During office hours, you may also contact me by phone (tel.12 2935 216).

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych 1-go stopnia: Zaliczenie w formie testu obejmującego materiał z semestru, w którym student nie uzyskał wymaganej ilości punktów odbędzie się 6.09, o godzinie 11:00, w pokoju 207, paw. F. 

 • 08.09 (czwartek/Thursday) 9:30 - 11:00 
 • 12.09 (poniedziałek/Monday) 9:30:11:00

14.09 (środa/Wednesday) 9:30 - 11:00  

dyżury synchroniczne na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams:  Kod dostępu - wtypi8t

 

Egzamin poprawkowy dla studentów z przedmiotu Język obcy w Rachunkowości, Controllingu i Finansach odbędzie się 6.09.2022, o godzinie 9:45 (Paw.A 121 lab.)

 

 (Microsoft Teams)  - dyżury na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams:  Kod dostępu - wtypi8t

LINK: wizyta jako gość/guest access

  

POZOSTAŁE DYŻURY WE WRZEŚNIU/OTHER OFFICE HOURS IN SEPTEMBER:     

 

15.09 (czwartek/Thursday)  9:30 - 10:30

22.09 (czwartek/Thursday)  9:30 - 10:30

 

dyżury synchroniczne na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams:  Kod dostępu - wtypi8t

LINK: wizyta jako gość/guest access

 

 

W czasie wtorkowych dyżurów możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel. 1293 52 16)/During office hours on Tuesday you may also contact me by phone (tel. 12 2935 216)

 

Pozostałe dyżury/Asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses. 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy - lidia.zielinska@uek.krakow.pl . Na maile odpowiadam w ciągu 3 dni roboczych/  For matters urgent and of a more personal nature, please contact me via email. I will respond to your email within 3 working days

 

 

Zastępca Kierownika Centrum/ Deputy Head of the Language Centre – mgr Elżbieta Typek

Kontakt/Contact:

gabinet/office: pawilon F/building F, pok. 208/room 208

telefon/telephone: +48 12 293 74 14
telefon do sekretariatu: +48 12 293 75 33

e-mail: elzbieta.typek@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2021/2022/OFFICE HOURS – RETAKE EXAM PERIOD 2021/2022

 

W czasie dyżurów w sesji będę obecna na kampusie w pok. 208, w razie konieczności kontaktu osobistego. Będę również dostepna pod numerem telefonu:  12 293 74 14  

05.09 (poniedziałek/Monday) - godz. 13.15 - 14.45

 08.09 (czwartek/Thursday)  -    godz. 10.00 - 11.30

12.09 (poniedziałek/Monday) - godz. 14.00 - 15.30

14.09 (środa/Wednesday)  -    godz. 10.00 -11.30

 LINK do dyżuru  

 

UWAGA! 

Informacja dla studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia: Zaliczenie w formie testu poprawkowego obejmujacego materiał z obydwu semestrów  odbędzie się 8.09, o godzinie 10:00, w  sali  F309  / The retake test (based on the material covered in both semesters)  will be held on 8 September, at 10.00 in room F309

Pozostałe dyżury we wrześniu/Other office hours in September:

 

22.09 (czwartek/Thursday) - godz. 10.00 - 11.00

27.09 (wtorek/Tuesday)   - godz. 10.00 -11.00

 LINK do dyżuru  

  

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowyElzbieta.Typek@uek.krakow.pl. (Na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: elzbieta.typek@uek.krakow.pl. (I will respond to your email within 3 working days).

 

 

 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego – mgr Karolina Wisz

Kontakt/Contact:

gabinet: pawilon F, pok. 205

telefon: +48 12 293 54 53
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: wiszk@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2021/2022/OFFICE HOURS – RETAKE EXAM PERIOD 2021/2022

 

Studia stacjonarne/Full-time studies

5.09 (poniedziałek/Monday), 8:30-10:00 (205F/ MSTeams)

7.09 (środa/Wednesday), 9:30:-11:00 (205F/MSTeams)

9.09 (piątek/Frdiay), 18:30 -20:00 (205F/MSTeams)

14.09 (środa/Wednesday). 9:30-11:00 (205F/MS Teams)

 

Link do zespołu e-konsultacje Karolina Wisz

Team code: k0x1ihi

 

Studia niestacjonarne/Part-time studies:

Link do zespołu e-konsultacje Karolina Wisz

Team code: k0x1ihi

 

Pozostałe dyżury we wrześniu/Other office hours in September: 

21.09 (środa/Wednesday) - 10:00- 11:00 (MS Teams)

26.09 (poniedziałek/Monday) -10: 00- 11:00 (MS Teams)

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowywiszk@uek.krakow.pl  (na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: wiszk@uek.krakow.pl   (I will respond to your email within 3 working days).

 

Zastępca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego – mgr Agata Romańska

Kontakt/Contact:

gabinet: Pawilon F, pok. 205

telefon: +48 12 293 5453

telefon do sekretariatu: +48 12 293 5278

e-mail: agata.romanska@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2021/2022/OFFICE HOURS – RETAKE EXAM PERIOD 2021/2022

05.09 (poniedziałek/Monday) 12:00 - 14:00 (F 205 / F 201)

07.09 (środa/Wednesday) 9:00 - 10:00 (F 205 / F 201)

09.09 (piątek/Friday) 18:30 - 20:00 (F 205 / F 201)

14.09 (środa/Wednesday) 9:00 - 10:30 (F 205 / F 201)

LINK

 

Pozostałe dyżury we wrześniu/Other office hours in September:  

21.09 (środa/Wednesday) 9:00 - 10:00 (online)

28.09 (środa/Wednesday) 9:00 - 10:00 (online)

LINK

 

Proszę czekać na swoją kolejkę w poczekalni/Please wait for your turn in the waiting room

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowyagata.romanska@uek.krakow.pl (na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: agata.romanska@uek.krakow.pl    (I will respond to your email within 3 working days)

 

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego – mgr Janusz Kawka

Kontakt/Contact:

gabinet: pawilon F, pok. 214

telefon: +48 12 293 74 12
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15  

e-mail: kawkaj@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2021/2022/OFFICE HOURS – RETAKE EXAM PERIOD 2021/2022

 

Poniedziałek/Monday 5.09.2022           10:00 - 11:00

Środa/Wednesday 7.09.2022                 9:00 - 11:00

Poniedziałek/Monday 12.09.2022         10:00 - 11:00

Środa/Wednesday 14.09.2022                9:00 - 11:00

 

Pozostałe dyżury we wrześniu/Other office hours in September:  

 

Czwartek/Thursday 22.09.2022        10:00 - 11:00

Poniedziałek/Monday 26.09.2022     10:00 - 11:00

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowykawkaj@uek.krakow.pl na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: kawkaj@uek.krakow.pl  (I will respond to your email within 3 working days)

 

 

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych – mgr Joanna Orłowska

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 213

telefon: +48 12 293 52 74
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: joanna.orlowska@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2021/2022 / OFFICE HOURS – RETAKE EXAM PERIOD 2021/2022

 

Dyżur stacjonarny / On site office hours:

 • Piątek / Friday 02.09.22:     11:00 - 13:00

Dyżur online / Online office hours (MS Teams)    

Kod: hhq0mcy / Link 

 

 • Poniedziałek / Monday 05.09.22:     18:00 - 19:00
 • Czwartek / Thursday 08.09.22:      18:30 - 20:00
 • Poniedziałek / Monday 12.09.22:     18:30 - 20:00

Pozostałe dyżury online we wrześniu / Other online office hours in September:  

 

 • Poniedziałek / Monday 19.09.22      18:00 - 19:00
 • Poniedziałek / Monday 26.09.22      18:00 - 19:00

 

Proszę czekać na swoją kolejkę w poczekalni/Please wait for your turn in the waiting room

 

Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowyjoanna.orlowska@uek.krakow.pl  na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych)./ For urgent matters, please contact me via email: joanna.orlowska@uek.krakow.pl I will respond to your email within 3 working days)

« powrót