Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Językowego/Management of Cue Language Centre

 

______________________________________________________________

 

Struktura organizacyjna CJ

 

_______________________________________________

 

semestr letni 2016/2017/ summer semester 2016/2017

 

 

Kierownik Centrum Językowego: Lidia Zielińska

Head of CUE Language Centre: Lidia Zielińska

Pok. 206 paw. Finansów (room 206, building F)  tel. (012) 29-35-216, (012) 29-35-015

 

Dyżur dla studentów i pracowników w semestrze letnim 2016/2017- Office hours for students and faculty staff in summer semester 2016/2017 

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z przepisywaniem ocen uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

poniedziałek/Monday  13:00 - 14:30

środa/Wednesday   9:30 - 11:00

+ e-konsultacje

 

 

 

 Dyżury w sesji poprawkowej /office hours during the retake session

 4.09.poniedziałek/Monday    9:30 - 11:00       

  6.09 środa/Wednesday       12:00-13:30

 12.09 wtorek/ Tuesday         10:00-11:30

 13.09 środa/Wednesday      10:00-11:30

 

Dodatkowe dyżury we wrześniu 2016/2017 /office hours in September 2016/2017

18.09 poniedziałek/Monday   13:30 - 15:00

22.09 piątek/Friday                11:00 - 12:30

 

 oraz, w miarę możliwości, po uzgodnieniu dogodnego terminu drogą mailową/and by appointment (via email). 

 

 

Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich uwag dotyczących CJ na mój adres mailowy (Please feel free to contact me if you have any questions concerning our work): lidia.zielinska@uek.krakow.pl  

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Kierownika Centrum Językowego ds. Studenckich: mgr Elżbieta Typek

Pok. 208 paw. Finansów tel. (012) 29-37-414

 

Dyżury w sesji poprawkowej/Office hours - retake session

06.09 (środa/Wednesday)     - 16.00 - 18.00
08.09 (piątek/Friday)              - 15.30 -78.00
12.09 (wtorek/Tuesday)        -  10.00 - 12.00
14.09 (czwartek/Thursday)   - 15.00 - 17.00
 
+ e-konsultacje
 

UWAGA!

Na dyżur w dniu 8.09 zapraszam wyłącznie osoby z mojej grupy, które będę pisać egzamin poprawkowy. Wszystkich pozostałych proszę o wybranie innego terminu. /My office hours on 8 September are reserved for my students taking a retake exam. If you are not one of them, please choose another date from those posted above.

 

Dodatkowe dyżury we wrześniu 2016/2017 /office hours in September 2016/2017

19.09 wtorek/Tuesday    9.30 - 11.00

22.09 piątek/Friday         11.00 - 12.30

 

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego: mgr Jolanta Regucka-Pawlina

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

adres mailowy: jolanta.regucka-pawlina@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy oraz dni świąteczne w ciągu 48 godzin.

 

  

e-konsultacje

 

Dyżury w sesji poprawkowej /office hours during the retake session

 

4.09 poniedziałek/ Monday 9:30-11:00

5.09 wtorek/ Tuesday 9:30-11:00

12.09 wtorek/ Tuesday 9:30-11:00

13.09 środa/Wednesday 9:00-10:00

 Dodatkowe dyżury

19.09 wtorek 9:00-10:30

22.09 piątek 8:15- 9:15

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zastęca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego: mgr Anita Modrzejewska-Mika

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

 

 

 

Dyżury w jesiennej sesji egzaminacyjnej wrzesień 2017/office hours during the retake session

 

Dodatkowy dyżur / Additional office hours
18.09 (poniedziałek/Monday)   - 8.30 - 9.30

   5.09.wtorek/Tuesday            9:30 - 11:00       

   6.09 środa/Wednesday       9:30-11:00

  12.09 wtorek/ Tuesday         17:00-18:30

  13.09 środa/Wednesday      9:00-10:00

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego: mgr Ewa Fischer

Pok. 216 paw. Finansów tel. (012) 29-37-412

Dyżur Kierownika Zespołu dla studentów - semestr letni 2016/2017:

 

 

 

Dyżury w sesji poprawkowej :

 

04.09.2017 (poniedziałek)   10.00-11.00

05.09.2017 (wtorek)           10.00-11.00

11.09.2017 (poniedziałek)   10.00-11.00

13.09.2017 (środa)             10.00-11.00   

16.09.2017 (sobota)           16.00-17.00     
     

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: mgr Małgorzata Seweryn

Pok. 213 paw. Finansów tel. (012) 29-35-279

 

 

 

Dyżury w jesiennej sesji egzaminacyjnej wrzesień 2017

 

środa 6.09.2017 godz. 9:00 - 10:30

piątek 8.09.2017 godz. 9:00 - 10:30

poniedziałek 11.09.2017 godz. 9:00 - 10:30

piątek 15.09.2017 godz. 9:00 - 10:30

 

 

 

« powrót