Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Struktura organizacyjna Centrum Językowego 

 

Organisation Chart of CUE

 

 

KIEROWNIK CENTRUM JĘZYKOWEGO UEK/HEAD OF CUE LANGUAGE CENTRE Lidia Zielińska

 

Drogie studentki i drodzy studenci:

  • W sprawach związanych z przepisywaniem ocen uprzejmie proszę o zgłaszanie się do prowadzących zajęcia lektoratowe, na które się Państwo zapisali.
  • W sprawach dotyczących zaliczania lektoratu po powrocie z wymiany studenckiej proszę zgłaszać się do Kierowników poszczególnych zespołów językowych (w przypadku języka angielskiego, proszę kontaktować się z Zastępcą Kierownika, panią Agatą Romańską). 
  • W pozostałych sprawach studenckich uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

(Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

Kontakt/Contact

pawilon/building F, pokój/room 206

telefon/telephone: +48 12 293 52 16
telefon do sekretariatu/office phone no.: +48 12 293 52 14

e-mail: zielinsl@uek.krakow.pl

 

DYŻURY w semestrze zimowym 2020/2021/OFFICE HOURS  winter semester 2020/2021  - na platformie Zoom/on Zoom

 

Proszę czekać na swoją kolej w poczekalni./Please wait for your turn in the waiting room.

 

UWAGA   W dniu 29.01 moje godziny konsultacyjne zaczną się o 12:00 i skończą o 13:30; Please note that on 29 January my office hours start at 12:00 and will last till 13:30

piątek/Friday) -   10.00 - 11.30  (w czasie synchronicznym, za pomocą platformy Zoom i telefonicznie; również na terenie kampusu - informacja poniżej) real time office hours, also on campus, room 206, building F (tel. 12 2935 216) 
Meeting ID: 990 2423 6069
Passcode: haslo
 

W trakcie trwania dyżuru w piątki będzie również możliwość spotkania się ze mną osobiście w pok. 206 Paw.F (tel. 12 2935 216). Zważywszy na trwającą epidemię, proszę korzystać z tej formy jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

 

 Dyżury w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021/Office hours: Winter session 2020/2021

3.02 (środa/Wednesday) - 11:45 - 13:15 - zoom meeting

5.02 (piątek/Friday) - 10:00 - 11:30 - zoom meeting

10.02 (środa/Wednesday) - 10:00 - 11:30 - zoom meeting

12.02 (piątek/Friday) - 11:30 - 13:00 - zoom meeting

 

Pozostałe dyżury:

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy - lidia.zielinska@uek.krakow.pl .  Moje grupy mogą się ze mną kontaktować poprzez fora na swoich kursach na platformie Moodle oraz wysyłając wiadomość.

 

For matters urgent and of a more personal nature, please contact me via email.

Zachęcam do kontaktu przez/Please, feel encouraged to contact me through:   e-konsultacje/e-office-hours  

 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA CENTRUM JĘZYKOWEGO/DEPUTY HEAD OF CUE LANGUAGE CENTRE  Elżbieta Typek

 

Kontakt/Contact

gabinet/office: pawilon F/building F, pok. 208/room 208

telefon/telephone: +48 12 293 74 14
e-mail: elzbieta.typek@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021/OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2020/2021 

 

Dyżury synchroniczne:

 

środa/Wednesday - godz. 12.30- 14.00  Dyżury będą się odbywały na platformie ZOOM (link do spotkania poniżej). W tym czasie możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel.12 293 74 14) / Office hours will be conducted using ZOOM (link to the meeting available below). During this time you may also contact me by phone (tel.12 293 74 14)

link do spotkań/meeting linkJoin Zoom Meeting

Proszę czekać na swoją kolej w poczekalni./Please wait for your turn in the waiting room.

W trakcie trwania dyżuru w środy będzie również możliwość spotkania się ze mną osobiście w pok. 208 Paw.F. Zważywszy na trwającą epidemię, proszę korzystać z tej formy jedynie w sytuacjach wyjątkowych.


Pozostałe dyżury:

E-konsultacje  (komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle) / Online office hours (communication via email or Modle courses)
 
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: Elzbieta.Typek@uek.krakow.pl. (na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych) /For urgent matters, please contact me via email: Elzbieta.Typek@uek.krakow.pl. (I will respond to your email within 3 working days) 
 
Studentów moich grup zapraszam do kontaktu korzystając z kursu na platformie Moodle (poprzez forum: Questions and Answers lub wysyłając wiadomość)/I encourage my students to contact me via their Moodle courses (you may use the Questions and Answers forum  or send a message)
 
DYŻURY W SESJI ZIMOWEJ 2020/2021 / OFFICE HOURS DURING WINTER EXAM SESSION 2020/2021 
 
Dyżury odbywają się na platformie ZOOM/ Office hours are conducted on ZOOM
 
03.02.2021 (środa/Wednesday) - godz. 11.45 - 13.15  zoom meeting
05.02.2021 (piątek/Friday) - godz. 10.00 - 11.30  zoom meeting
10.02.2021 (środa/Wednesday - godz. 10.00 - 11.30) zoom meeting
12.02.2021 (piątek/Friday) - godz. 10.00 - 11.30 zoom meeting
 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKA ANGIELSKIEG/HEAD OF THE ENGLISH LANGUAGE SECTION - Karolina Wisz

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 205/ room 205 Building F

telefon/ phone: +48 12 293 54 53
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: karolina.wisz@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin.

 

 

DYŻURY W POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ/OFFICE HOURS DURING THE RETAKE EXAM PERIOD

 

Wszystkie dyżury odbywać się będą na platformie ZOOM, link jest dostępny na mojej e-wizytowce / All real time office hours will take place on ZOOM. The link is available on my e-business card.

Proszę o oczekiwanie w waiting room – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

Dyżury synchroniczne na platformie Zoom/ Real time office hours on Zoom

 

5.02.2021 (piątek/Friday) - godz. 17:00-19:00

8.02.2021 (poniedziałek/Monday) - godz. 10:00-12:00

 

Dyżury asynchroniczne

 

E-konsultacje (komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle)/ Online office hours (communication via email or Modle courses)

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy/ For urgent matters, please contact me via email.

Na maile odpowiadam w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem weekendów i świąt)/ All queries will be answered within 48 hours (except weekends and holidays)

 

 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZESPOŁU JĘZYKA ANGIELSKIEGO/DEPUTY HEAD OF THE ENGLISH LANGUAGE SECTION - Agata Romańska

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 202/ room 202 Building F

telefon: +48 12 293 56 99
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: agata.romanska@uek.krakow.pl

 

Studentów wracających z wymiany w ramach programu Erasmus+ proszę o kontakt mailowy / Students returning from Erasmus+ programmes are kindly asked to email me.

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021/OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2020/2021 

 

Wszystkie dyżury odbywać się będą na platformie ZOOM, link jest dostępny poniżej oraz na mojej e-wizytówce/ All office hours will take place on ZOOM;

link is available below and on my e-business card. 

Proszę o oczekiwanie w waiting room – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

Dyżury synchroniczne:

 

środa/Wednesday  - 12.30-14.00

Join Zoom meeting

Passcode: meeting

 

Dyżury asynchroniczne:

 

E-konsultacje  (komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle) / Online office hours (communication via email or Modle courses)
 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy//For urgent matters, please contact me via email: agata.romanska@uek.krakow.pl.

Na maile odpowiadam w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem weekendów i świąt)/All queries will be answered within 48 hours (except weekends and holidays).

 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKA NIEMIECKIEGO/HEAD OF THE GERMAN LANGUAGE SECTION Janusz Kawka

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 214

telefon: +48 12 293 74 12
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: kawkaj@uek.krakow.pl

 

 DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM/OFFICE HOURS DURING THE WINTER SEMESTER

 

Dyżury w czasie synchronicznym odbywają się poprzez platformę ZOOM w następujących terminach:/Real time office hours are held on the ZOOM platform on the following date and time: 

                                  

Poniedziałek/Monday: 11:30-13:00

Środa/Wednesday: 17:45-19:15

 

Proszę o oczekiwanie w waiting room – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

Lnk jest dostępny poniżej oraz na mojej e-wizytówce/Link is available below and on my e-business card. 

 

Join Zoom meeting

 

DYŻURY W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2020/2021 / OFFICE HOURS DURING WINTER EXAM SESSION 2020/2021

 

4.02.2021 (Czwartek / Thursday) 16:00-18:00

11.02.2021 (Czwartek / Thursday) 16:00-18:00

 

Join Zoom meeting

 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, SŁOWIAŃSKICH I ORIENTALNYCH/HEAD OF THE ROMANCE, SLAVIC AND ORIENTAL LANGUAGES SECTION  - Joanna Orłowska

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 213

telefon: +48 12 293 52 74
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: joanna.orlowska@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 / OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2020/2021 

 

Dyżury w czasie synchronicznym odbywają się poprzez platformę ZOOM w następujących terminach: / Real time office hours are held on the ZOOM platform on the following date and time:

 

Wtorek / Tuesday 18:30 - 19:15

Czwartek / Thursday 18:30 - 19:15

Hasło: haslo

 

Proszę o oczekiwanie w waiting room – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

DYŻURY W SESJI ZIMOWEJ 2020/2021 / OFFICE HOURS DURING WINTER EXAM SESSION 2020/2021 

 

Dyżury w czasie synchronicznym odbywają się poprzez platformę ZOOM w następujących terminach: / Real time office hours are held on the ZOOM platform on the following date and time:

 

Wtorek 02.02.2021 12:00 - 14:00

Poniedziałek 08.02.2021 12:00 - 14:00

 

Proszę o oczekiwanie w waiting room – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

« powrót