Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Struktura organizacyjna Centrum Językowego 

 

Organisation Chart of CUE

 

 

KIEROWNIK CENTRUM JĘZYKOWEGO UEK/HEAD OF CUE LANGUAGE CENTRE Lidia Zielińska

 

Drogie studentki i drodzy studenci:

  • W sprawach związanych z przepisywaniem ocen uprzejmie proszę o zgłaszanie się do prowadzących zajęcia lektoratowe, na które się Państwo zapisali.
  • W sprawach dotyczących zaliczania lektoratu po powrocie z wymiany studenckiej proszę zgłaszać się do Kierowników poszczególnych zespołów językowych (w przypadku języka angielskiego, proszę kontaktować się z Zastępcą Kierownika, panią Agatą Romańską). 
  • W pozostałych sprawach studenckich uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

(Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

Kontakt/Contact

pawilon/building F, pokój/room 206

telefon/telephone: +48 12 293 52 16
telefon do sekretariatu/office phone no.: +48 12 293 52 14

e-mail: zielinsl@uek.krakow.pl

 

 
 (w czasie synchronicznym, za pomocą MicrosoftTeams i telefonicznie; również na terenie kampusu - informacja poniżej) real time office hours, also on campus, room 206, building F (tel. 12 2935 216) 
 
 DYŻURY W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  2021/2022/OFFICE HOURS - WINTER EXAM PERIOD 2021/2022
 

31.01.2022 poniedziałek/Monday 8:30- 9:30

2.02.2022 środa/Wednesday 12:00 - 13:00

8.02.2022 wtorek/Tuesday  9:00 - 11:00

 (Microsoft Teams)  - dyżury na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams:  Kod dostępu - wtypi8t

 LINKwizyta jako gość/guest access

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM  2021/2022/OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2021/2022

 

wtorek/Tuesday:  13:15 - 14:45  - dyżury synchroniczne na MicrosoftTeams/real time office hours on Microsoft Teams: Kod dostępu - wtypi8t

LINK: wizyta jako gość/guest access

 

 

 UWAGA! Między 18 - 28 stycznia, w związku z przejściem na nauczanie online, nie będę dostępna osobiście na terenie kampusu, w trakcie dyźurów wtorkowych.

From 18 - 28 January, I will not be available on campus during my office hours, due to the fact that all courses have been transferred online. 

 

W czasie wtorkowych dyżurów będę dostępna również na terenie kampusu, pokój 206, paw.F, w razie konieczności osobistego spotkania. Jeśli jednak sprawa może być załatwiona mailowo lub przez MicrosoftTeams, proszę nie przychodzić osobiście. W czasie wtorkowych dyżurów możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel.12 2935 216) / During office hours on Mondays, you may also contact me by phone (tel.12 2935 216) 

 
Pozostałe dyżury/Asynchronous office hours:

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy - lidia.zielinska@uek.krakow.pl .  Moje grupy mogą się ze mną kontaktować również poprzez fora na swoich kursach na platformie Moodle oraz wysyłając wiadomość/Communication via email or Moodle courses.
For matters urgent and of a more personal nature, please contact me via email.

 
 

Zachęcam do kontaktu przez/Please, feel encouraged to contact me through:   e-konsultacje/e-office-hours  

 

  

ZASTĘPCA KIEROWNIKA CENTRUM JĘZYKOWEGO/DEPUTY HEAD OF CUE LANGUAGE CENTRE  Elżbieta Typek

 

Kontakt/Contact

gabinet/office: pawilon F/building F, pok. 208/room 208

telefon/telephone: +48 12 293 74 14
e-mail: elzbieta.typek@uek.krakow.pl

 

Dyżury w zimowej sesji egzaminacyjnej/Office hours - winter exam period: 31.01-2022 - 11.02.2022

 

wtorek/Tuesday 17.30 - 18.30 (Microsoft Teams)  LINK do dyżuru

piątek/Friday 16.00 - 17.00 (Microsoft Teams)     LINK do dyżuru

 

 DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM  2021/2022/OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER  2021/2022 

 

Dyżury synchroniczne/ real time  office hours:

 

wtorek/Tuesday 12.00 - 13.00  - dyżury na Microsoft Teams/  office hours on MicrosoftTeams - LINK do dyżuru

piątek/Friday - 16.00 - 17.00 - dyżur  na MicrosoftTeams (dla studentów niestacjonarnych)  - LINK do dyżuru   

Proszę czekać na swoją kolejkę w poczekalni/Please wait for your turn in the waiting room

 

W czasie wtorkowych dyżurów możliwy jest też kontakt telefoniczny (tel.12 293 74 14) / During office hours on Tuesdays, you may  also contact me by phone (tel.12 293 74 14) 


Pozostałe dyżury/ asynchronous office hours:

 

Komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle / communication via email or Modle courses

  

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: Elzbieta.Typek@uek.krakow.pl. (na maile odpowiadam w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych) /For urgent matters, please contact me via email: Elzbieta.Typek@uek.krakow.pl. (I will respond to your email within 3 working days) 
 

 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKA ANGIELSKIEG/HEAD OF THE ENGLISH LANGUAGE SECTION - Karolina Wisz

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 205/ room 205 Building F

telefon/ phone: +48 12 293 54 53
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: karolina.wisz@uek.krakow.pl

 

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 /  OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2021/2022

 

Dyżury synchroniczne W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ/ OFFICE HOURS DURING WINTER EXAM PERIOD

 

Odbywać się będą na platformie MicrosoftTeams, link oraz kod są dostępne na mojej e-wizytowce / All real time office hours will take place on Microsoft Teams. The link is available on my e-business card.

Jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do rozmowy, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą./ If I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

3.02 (czwartek) 10:00 -11:00 - Microsoft Teams

4.02 (piątek) 17:00 - 18:00 - Microsoft Teams

8.02 (wtorek) 10:00 - 12:00 - Microsoft Teams

 

Dyżury asynchroniczne

 

E-konsultacje (komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle)/ Online office hours (communication via email or Modle courses)

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy/ For urgent matters, please contact me via email.

Na maile odpowiadam do 3 dni roboczych / All queries will be answered within 3 working days

 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZESPOŁU JĘZYKA ANGIELSKIEGO/DEPUTY HEAD OF THE ENGLISH LANGUAGE SECTION - Agata Romańska

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 205/ room 205 Building F

telefon: +48 12 293 54 53
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: agata.romanska@uek.krakow.pl

 

Studentów wracających z wymiany w ramach programu Erasmus+ proszę o kontakt mailowy / Students returning from Erasmus+ programmes are kindly asked to email me.

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 /  OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2021/2022

 

Dyżury synchroniczne

Odbywać się będą na platformie MSTeams, link oraz kod są dostępne na mojej e-wizytowce / All real time office hours will take place on MSTeams. The link is available on my e-business card.

Proszę o oczekiwanie w poczekalni – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do rozmowy, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the lobby – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

czwartek/ Thursday - 10:00-11:30 - LINK

MSTeams code: uj5x3we

 

Dyżury asynchroniczne

 

E-konsultacje (komunikacja mailowa lub poprzez kursy na platformie Moodle)/ Online office hours (communication via email or Modle courses)


W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy//For urgent matters, please contact me via email: agata.romanska@uek.krakow.pl.

Na maile odpowiadam w ciągu 72 godzin (z wyłączeniem weekendów i świąt)/All queries will be answered within 72 hours (except weekends and holidays).

 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKA NIEMIECKIEGO/HEAD OF THE GERMAN LANGUAGE SECTION Janusz Kawka

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 214

telefon: +48 12 293 74 12
telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 15

e-mail: kawkaj@uek.krakow.pl

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022/OFFICE HOURS DURING THE WINTER SEMESTER 2021/2022

 

Dyżury w czasie synchronicznym odbywają się poprzez platformie MS Teams w następujących terminach:/Real-time office hours are held on the MS Teams platform on the following date and time: 

 

Poniedziałek/Monday: 11:30-13:00

 

Proszę o oczekiwanie w waiting room – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

DYŻURY W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2021/2022/OFFICE HOURS - WINTER EXAM PERIOD 2021/2022

 

2.02.2022 środa/Wednesday 14:00-16:00

9.02.2022 środa/Wednesday 9:00-11:00

 

E-Konsultacje - Janusz Kawka

Hasło/Code: m2mogub

 

Konsultacje asynchroniczne prowadzone są na forach kursów Moodle grup lektoratowych lub poprzez wiadomości na Moodle/My e-office hours are also conducted on the forums of my language groups Moodle courses or messaging me on Moodle.

 

W sprawach pilnych i wymagających dyskrecji proszę o kontakt mailowy./For matters urgent and of a more personal nature I encourage you to contact me via email.

 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, SŁOWIAŃSKICH I ORIENTALNYCH/HEAD OF THE ROMANCE, SLAVIC AND ORIENTAL LANGUAGES SECTION  - Joanna Orłowska

 

Kontakt/Contact

gabinet: pawilon F, pok. 213

telefon: +48 12 293 52 74
e-mail: joanna.orlowska@uek.krakow.pl

 

Dyżury w czasie synchronicznym odbywają się poprzez platformę MS Teams w następujących terminach: / Real time office hours are held on the MS Teams platform on the following date and time:

 

Joanna Orłowska - konsultacje.

Czwartek/Thursday: 11:00 - 12:30

Kod/code: hhq0mcy  (zapis do zespołu na stałe / permanent participant)

Link (wizyta jako gość / guest visit)

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 /  OFFICE HOURS DURING WINTER SEMESTER 2021/2022

 

01.02.22 wtorek / tuesday     11:00 - 13:00

08.02.22 wtorek / tuesday     11:00 - 13:00

 

Proszę o oczekiwanie w poczekalni – jeśli nie zostaniecie Państwo zaproszeni bezpośrednio do pokoju, znaczy to, że już z kimś rozmawiam i zrobię do zaraz po zakończeniu konsultacji z poprzednią osobą. Please wait in the waiting room – if I don't admit you into the room immediately, it means I'm already talking to someone, and I'll admit you as soon as I am done.

 

Konsultacje asynchroniczne odbywają się poprzez fora w kursach poszczególnych grup lektoratowych na platformie Moodle oraz kontakt mailowy. / My asynchronous e-office hours are conducted on the forums of my language groups on Moodle platform and via e-mail.

« powrót