Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Językowego/Management of CUE Language Centre

 

______________________________________________________________

 

Struktura organizacyjna CJ UEK (link)

_______________________________________________

 

sesja letnia 2017/2018/ Exam period: summer session 2017/2018

 

 

Kierownik Centrum Językowego: Lidia Zielińska

Head of CUE Language Centre: Lidia Zielińska

Pok. 206 paw. Finansów (room 206, building F)  tel. (012) 29-35-216, (012) 29-35-015

 

Dyżur dla studentów i pracowników w sesji letniej 2017/2018- Office hours for students and faculty staff  during exam period: summer session 2017/2018 

 (Pracownik CJ może się również umówić na spotkanie w innym ustalonym uprzednio dogodnym terminie telefonicznie lub drogą mailową)

 

 

Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019/office hours - winter semester 2018/2019.

poniedziałek/Monday -          11:00 - 12:30  (/15 października dyżur zacznie się o 12:00 i potrwa do 13:30) On 15 October my office hours will start at 12 and will last till 13:30)

piątek/Friday -                       11:00 - 12:30

 

 UWAGA/ATTENTION  Dyżur 9 listopada zostaje przesunięty na godzinę 9:15 i będzie trwał do 10:45/My office hours on 9 November will begin at 9:15 and end at 10:45

 

  oraz, w miarę możliwości, po uzgodnieniu dogodnego terminu drogą mailową/and by appointment (via email). 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z przepisywaniem ocen oraz podaniami uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika CJ ds Studenckich, pani Elżbiety Typek.

 

  Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich uwag dotyczących CJ na mój adres mailowy (Please feel free to contact me if you have any questions concerning our work): lidia.zielinska@uek.krakow.pl  

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Kierownika Centrum Językowego ds. Studenckich: Elżbieta Typek

Pok. 208 paw. Finansów tel. (012) 29-37-414

 
 Dyżury w semestrze zimowym  2018/2019/Office hours - winter semester 2018/2019

 

poniedziałek/Monday - 13.30 - 14.30  

środa/Wednesday - 11.30 - 12.30        

piątek/Friday - 15.40 - 17.10 - dla studentów studiów niestacjonarnych/for part-time students

                     

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego:  Jolanta Regucka-Pawlina

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

adres mailowy: jolanta.regucka-pawlina@uek.krakow.pl

W dni robocze na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin, w weekendy w ciągu 48 godzin.

 

  

e-konsultacje

 

Dyżur dla studentów i pracowników w semestrze zimowym 2018/2019- Office hours for students and English Section staff in winter semester 2018/2019

 

poniedziałek/ Monday 11:20-12:50

czwartek/ Thursday 11:20-12:50

sobota/ Saturday  27.10.2018 i 12.01.2019 godz 10:20-11:20 - dla studentów studiów niestacjonarnych/for part-time students

 

UWAGA! We wszelkich sprawach związanych z wpisywaniem ocen, rozliczeniem programów Erasmus uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds Studenckich, pani  Anity Modrzejewskiej-Mika.


 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zastęca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego ds. Studenckich: Anita Modrzejewska-Mika

Pok. 204 paw. Finansów tel. (012) 29-35-183

 

 Dyżur w semestrze zimowym 2018/2019- Office hours  in winter semester 2018/2019 

 

 poniedziałek/Monday  godz 11:15-12:45

 wtorek/Tuesday  godz 11:40-13:10

 e-konsultacje

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego: Janusz Kawka

Pok. 214 paw. Finansów tel. (012) 29-37-412

 

 Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019/office hours - winter semester 2018/2019

 

Poniedziałek 11.30 - 13.00
Piątek 11.30 - 13.00

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: Joanna Orłowska

Pok. 213 paw. Finansów tel. (012) 29-35-279

 

 Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019/office hours - winter semester 2018/2019

 

Poniedziałek/Monday - 11.30 - 13.00

Środa/Wednesday - 11:30 - 13:00

 

e-konsultacje

 


            

 

 

 

 

 

 


     
« powrót