Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Wydarzenia

Centrum Językowe jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Ekonomicznego, której głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych w biznesie. Oferujemy kursy języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego i języka polskiego jako obcego.

Na naszych lektoratach korzystamy z nowoczesnych technologii używanych w dydaktyce m.in z:
  • tablic interaktywnych (z dostępem do internetu)
  • rzutników multimedialnych 
  • platformy edukacyjnej Moodle (e-learning i blended learning) 
  • laboratorium komputerowego 
Poza kursami związanymi bezpośrednio z tokiem studiów oferujemy również kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych, takich jak: LCCI, TELC, CCiP, ZDfB, DFP oraz wiele innych. Nasze Centrum jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz TELC.

Organizujemy również konferencje oraz warsztaty metodyczne w celu wymiany doświadczeń oraz podnoszenia  kwalifikacji pracowników naszego Centrum.

 

Telefony kontaktowe do sekretariatu CJ

pok. 207 paw. Finansów ( II piętro )

 

mgr Marta Ligęza
tel. (0-12) 293-52-14 ligezam@uek.krakow.pl
mgr Anna Szpak
tel. (0-12) 293-75-34 szpaka@uek.krakow.pl
lic Agnieszka Łańko tel. (0-12) 293-75-33 lankoa@uek.krakow.pl