Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Funkcjonowanie pełnomocnika BON w CJ

 Wykaz podjętych działań pełnomocnika BON, pani mgr Agnieszki Kądziołki-Zaręby, w Centrum Językowym UEK

  • Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami BON
  • Angażowanie studentów pełnosprawnych do współpracy z BON i studentami niepełnosprawnymi (Dni Integracji, Dni Otwarte UEK, codzienne zajęcia, występy artystyczne, zawody sportowe)
  • Rozwiązywanie bieżących problemów pracowników CJ związanych ze współpracą ze studentami niepełnosprawnymi
  • Pomoc w organizacji wyjazdu do Niemiec dla Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych
  • Zdany egzamin na II stopień Języka Migowego dla Nauczycieli i uczestnictwo w kursie na III stopień
  • Czynne uczestnictwo w Dniach Integracji na krakowskich uczelniach partnerskich
  • Wspieranie studentów niepełnosprawnych w ich egzystencji uczelnianej
  • Udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez BON i uczelnie partnerskie
« powrót