Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Powtarzanie przedmiotu/zaliczanie lektoratu w sesji poprawkowej

Studenci powtarzający przedmiot nie są automatycznie zapisywani do grup i są zobowiązani do zgłoszenia się do Sekretariatu CJ na samym początku semestru (po uzyskaniu zgody na powtarzanie przedmiotu) celem zapisania się do odpowiedniej grupy językowej.

 

Przed zapisaniem się na lektorat studenci powinni:

 

  1. Uzyskać zgodę na powtarzanie przedmiotu od Dyrektora Instytutu.
  2. Zapoznać się ze swoim aktualnym planem zajęć.  
  3. Znaleźć na stronie USOSweb grupę lektoratową, której termin nie będzie kolidował z innymi zajęciami.
  4. Następnie należy skontaktować się mailowo z sekretariatem CJ w celu zapisania się do konkretnej grupy.

 

 Uwaga ! studenci powtarzający I lub III semestr zapisują się na zajęcia w semestrze zimowym, na powtarzanie semestru II lub IV studenci zapisują się w semestrze letnim.

 

Ad pkt 3

W celu znalezienia odpowiedniej grupy lektoratowej:

 

  1. W przeglądarce internetowej wpisz adres serwisu  https://usosweb.uek.krakow.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index następnie z górnego menu wybierz zakładkę „KATALOG”
  2. W wyszukiwarce „PRZEDMIOTY”należy wpisać nazwę przedmiotu np. S1 2/3 ANG B1

gdzie:

S1 oznacza stacjonarne I stopnia (S2 stacjonarne II stopnia, SM studia magisterskie)

2/3 to 2 rok 3 semestr (1/1 to 1 pierwszy rok 1 semestr)

ANG – język angielski (tu wpisujemy pierwsze 3 litery interesującego nas języka)

B1 oznacza poziom (A1, A2, B1, B1+ B2, C1)

  1. Po otwarciu kolejnego okna należy odnaleźć Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24"(na dole strony), w typ zajęć wybieramy „więcej informacji” otwiera się kolejna strona na której znajdziemy aktualny spis grup lektoratowych.

 

Ważne informacje:

  • W przypadku zaliczania lektoratu w drugim terminie student może uzyskać tylko tyle punktów ile brakuje mu do progu zaliczenia w ujęciu rocznym (zaliczenie od 120 punktów)
  • Sposób uzyskania tych punktów (kolokwium, zdanie lektury, przeprowadzenie negocjacji, prezentacja, aktywność na Platformie itd) zależy od decyzji prowadzącego zajęcia.
  • Warunkiem niezbędnym do zaliczenia lektoratu jest uczestnictwo w zajęciach.
« powrót