Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Powtarzanie przedmiotu/zaliczanie lektoratu w sesji poprawkowej

Studenci powtarzający przedmiot nie są automatycznie zapisywani do grup i są zobowiązani do zgłoszenia się do Sekretariatu CJ na samym początku semestru (z potwierdzeniem zgody na powtarzanie) celem zapisania się do odpowiedniej grupy językowej.

 

Ważne informacje:

  • W przypadku zaliczania lektoratu w drugim terminie student może uzyskać tylko tyle punktów ile brakuje mu do progu zaliczenia w ujęciu rocznym (zaliczenie od 120 punktów)
  • Sposób uzyskania tych punktów (kolokwium, zdanie lektury, przeprowadzenie negocjacji, prezentacja, aktywność na Platformie itd) zależy od decyzji prowadzącego zajęcia.
  • Warunkiem niezbędnym do zaliczenia lektoratu jest uczestnictwo w zajęciach.
« powrót