Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Schemat egzaminu

                                                                           

 STUDIA STACJONARNE   LICENCJACKIE - wszystkie poziomy  

 CZAS TRWANIA EGZAMINU PISEMNEGO - 90 MINNA POZIOMIE   A2,  B1, B1+

                                                                   120 MIN. NA POZIOMIE B2, B2+, C1+, C2

                           

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie min. 24 pkt. z części pisemnej

ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO           

10 PKT

 

 • multiple choice
 • luki do uzupełnienia
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU                         10 PKT
 • multiple choice
 • luki, krótkie informacje
 • prawda/fałsz < 30% na poziomie A1
GRAMATYKA/LEKSYKA                           10 PKT

 

 • 20 zdań X 0,5 pkt
 • uzupełnianie luk, parafrazy
 • multiple choice < 30%
    
KOMUNIKACJA PISEMNA                                            10 PKT
 • zgodnie z treściami zawartymi w sylabusach dla poszczególnych języków i poziomów językowych, np. list, email w języku obcym
 

EGZAMIN

USTNY                                      

10 PKT

 • rozgrzewka - rozmowa wstępna  na tematy ogólne z egzaminatorem
 • interakcja pomiędzy dwoma studentami zgodnie z  wylosowanym scenariuszem
« powrót