Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2017-09-13 11:18:44

Ważna informacja dla studentów I roku

2017-09-13 11:17:46

Egzamin standaryzowany ustny z języka niemieckiego – grafik, informacja dla studentów II roku

2017-09-12 21:21:32

Wyniki z egzaminu standaryzowanego pisemnego z języka francuskiego, hiszpańskiego, polskiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego oraz grafik na egzamin ustny, informacja dla studentów II roku

2017-09-12 15:56:25

Egzamin standaryzowany pisemny z języka niemieckiego – wyniki, informacja dla studentów II roku

2017-09-11 19:14:00

Egzamin standaryzowany pisemny z języka angielskiego – wyniki, informacja dla studentów II roku

2017-09-11 11:10:24

Egzamin standaryzowany ustny z języka angielskiego – grafik, informacja dla studentów II roku

2017-09-08 12:45:32

Wpisy z przedmiotu "Język obcy w rachunkowości, controllingu i finansach"

2017-09-06 11:46:13

Harmonogram poprawkowych egzaminów standaryzowanych - wrzesień 2017

2017-09-05 10:08:23

Poprawkowy egzamin standaryzowany

2017-08-28 11:54:18

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Język obcy w rachunkowości, controllingu i finansach"

2017-08-24 09:53:52

Certyfikaty LCCI level 2, 3 i 4 'English for Business' z serii czerwcowej 2017

2017-08-01 12:43:31

Sekretariat CJ dyżur telefoniczny

2017-08-01 10:46:44

Certyfikaty LCCI level 2, 3 'English for Business' z serii kwietniowej 2017

2017-07-13 15:27:11

Dostępność lektorów w Centrum Językowym UEK w okresie lipiec/sierpień 2017

2017-06-29 10:01:56

Wyniki egzaminów telc Español A2, Deutsch A1 oraz Italiano A2