Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2017-09-11 19:14:00

Egzamin standaryzowany pisemny z języka angielskiego – wyniki, informacja dla studentów II roku

Numery indeksów osób, które nie zaliczyły egzaminu pisemnego z języka angielskiego i nie zostały dopuszczone do części ustnej.  Osoby, których numery indeksu się nie pojawią, proszę zgłosić się na egzamin ustny w dniu 14 września od 7:50 wg grafiku podanego na stronie CJ.

Wyniki egzaminu pisemnego – numery indeksów studentów. Którzy nie zaliczyli części pisemnej

 

Wyniki egzaminu pisemnego – numery indeksów studentów. Którzy nie zaliczyli części pisemnej

Poziom A2

186389

196641

194799

188582

195742

Piotr L.

182332

192969

186694

182296

180823

187906

195100

178016

191063

188935

186500

180645

187299

193802

187341

198853

191104

188792

188895

Poziom B1

195702

193048

192365

193592

193370

192743

195731

195591

193775

193729

194800

193836

198055

198017

194551

192496

192861

195316

195062

195256

194800

195616

195481

193060

195554

194878

192205

195539

192637

192715

194136

195714

195046

192743

195731

195591

BON obie osoby

195455

192567

193495

194716

188932

188211

194688

194790

192778

198020

194036

194845

Poziom B2

192324

192588

194108

192304

192234

188185

188188

195634

192234

192492

192775

194911

203931

195725

188933

193737

195298

193814

194692

192258

194098

192986

192120

180083

194692

192258

194098

192986

193815

193995

188628

195526

194410

195055

194788

19413?

192296

197447

188281

193075

194879

197995

194613

188074

193683

197999

198040

195456

Poziom C1

186906

193278

195646

 

 Inne

193302

198492

194081

195569