Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2022-12-19 16:13:50

Egzaminy kwalifikacyjne z j. obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akad. 2023/2024. Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2023-2024 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement

 

 

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/2024. 

 

 

 

Miejsce 

Centrum Językowe UEK 

Termin zgłaszania 

Rejestracja na egzamin językowy (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 10 STYCZNIA 2023 

 

Składanie kopii certyfikatów (w formie skanu lub zdjęcia) oraz rejestracja na stronie CJ:do 16 STYCZNIA 2023 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ):  do 16 STYCZNIA 2023 

 

Czas trwania wyjazdu 

 

Wyjazdy zagraniczne w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/2024 

 

 

 

 

 

Kraj 

Europa, Azja, Ameryka Płd. i Płn. 

Język 

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski 

 

 

 

 

Nazwa 

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne w roku a. 2023/2024 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji 

 

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA 
 
Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji bądź zwolnienie z egzaminu na podstawie oceny z lektoratu. 

 

Uwaga:Z egzaminu stypendialnego będą zwalniani studenci, którzy uczestnicząc w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów (na UEK oraz innych uczelniach) na poziomie B2 uzyskali minimalnie ocenę 3,5 oraz na poziomie C1 ocenę 3,0 i wyższą. Szczegółowe informacje w dalszej części instrukcji 

 

 

Egzaminy językowe w bieżącej rekrutacji odbędą się w formie pisemnej. Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniu 13 stycznia 2023 roku.  

 

 

 
Rejestracja na egzamin językowy (tutaj): do 10 STYCZNIA 2023

 

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu (tutaj): do 16 STYCZNIA 2023

 

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie CJ (tutaj):do 16 STYCZNIA 2023 

/Wymagane obowiązkowe PRZESŁANIE SKANU LUB ZDJĘCIA certyfikatu na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl. Oryginał powyższego dokumentu  może być potrzebny do wglądu w późniejszym procesie rekrutacji/ 

 

 

Egzamin kwalifikacyjny odbywa sięna poziomie B2 i trwa 90 minut. Punktowane będą:  

 

 • rozumienie tekstu pisanego 
 • rozumienie ze słuchu 
 • test gramatyczny 
 • test leksykalny 
 • elementy korespondencji biznesowej (rozplanowanie/charakterystyczne zwroty/język formalny/styl/ton) 

 

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia: 

 

1. certyfikat językowy - skany lub zdjęcia certyfikatów należy przesyłać na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl (uczestnik kwalifikacji może zostać poproszony przedłożenie oryginału certyfikatu do wglądu). /Patrz poniżej: Wykaz certyfikatów/ 

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia: 

 • dyplom filologii nowożytnej 
 • matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 
 • matura rozszerzona z języka angielskiego, z wynikiem od 75% w górę (dla studentów pierwszego roku studiów lub uczestników lektoratów z innych języków) 
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 
 • dokument potwierdzający zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej z wyraźnym wskazaniem w jakim języku były prowadzone zajęcia 

2. ocena 3,5 i wyższa uzyskana z zajęć językowych (po 2 lub 4 semestrze st. stac. i niestac.) na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów (na UEK lub innych uczelniach). W przypadku poziomu C1 dopuszczamy zwolnienie od oceny 3,0 

 

 

Punktacja: 

Poziom B2: ocena 3,5 – 4 pkt. 

                    ocena 4,0 i wyższa – 5 pkt. 

Poziom C1: ocena 3,0 i 3,5 – 5 pkt. 

                    ocena 4,0 i wyższa – 6 pkt. 

 

3. w przypadku studentów 2-go stopnia st. stacjonarnych i niestacjonarnych (z letniego naboru na studia) po 1 semestrze nauki uzyskanie z zajęć językowych: 

 • na poziomie B2 - minimum 70,5 pkt. 

    - od 70,5 do 75 pkt. (co odpowiada 4 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

    - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

 • na poziomie C1: 

       - od 60 do 75 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

       - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 6 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

 

 

4. pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji stypendialnych przeprowadzonych od stycznia 2021 r. 

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach /punkty nie sumują się/. 

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne 

 

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie CJ nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne. 

 

 

angielski 

nazwa egzaminu 

punkty 

LCCI – 4 stopień 

6 

BEC Higher 

6 

TOEFL PBT  560-677 pkt. 

6 

TOEFL CBT 220-300 pkt. 

6 

TOEFL iBT 110-120 

6 

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction 

6 

CPE 

6 

CAE 

6 

telc English C1 

6 

IELTS 7-9pkt. 

6 

dyplom filologii nowożytnej 

6 

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 

6 

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 

6 

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej 

6 

LCCI 3 stopień pass 

5 

LCCI 2 stopień  merit lub distinction 

5 

BEC Vantage 

5 

telc English B2 Business 

5 

telc English B2 

5 

FCE A lub B 

5 

TOEFL PBT 510-559 

5 

TOEFL CBT 180-219 

5 

TOEFL iBT 87-109 

5 

IELTS 5.5-6.5pkt. 

5 

matura rozszerzona z wynikiem od 75 % w górę 

5 

 

 

niemiecki 

nazwa egzaminu 

punkty 

GSD 

6 

KSD 

6 

ZOP 

6 

ÖSD WD C2 

6 

PWD 

6 

Goethe- Zertifikat C1 

6 

ÖSD C1 Oberstufe 

6 

telc Deutsch C1 

6 

Test DaF (TDN 5) 

6 

dyplom filologii nowożytnej 

6 

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 

6 

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 

6 

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej 

6 

Test DaF (TDN 3, TDN 4) 

5 

DSD II 

5 

ZMP 

5 

ÖSD B2 Mittelstufe 

5 

Goethe-Zertifikat B2 

5 

telc Deutsch B2 

5 

Zertifikat Deutsch für den Beruf 

5 

 

  

francuski 

nazwa egzaminu 

punkty 

DFP C1                    CCIP 

6 

DALF C2 

6 

DALF C1 

6 

dyplom filologii nowożytnej 

6 

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 

6 

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 

6 

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej 

6 

DFP B2                     CCIP 

5 

DELF B2 

5 

telc Francais B2 

5 

 

 

rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 

 

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Diploma de Espanol B2

5

 

włoski

 CELI 4  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 telc italiano B2

5