Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2013-01-23 19:39:06

Egzaminy kwalifikacyjne na wyjazdy stypendialne.

Egzaminy kwalifikacyjne  z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2013/2014

Kwalifikacja poziomu języka obcego odbywa się na podstawie egzaminu przeprowadzanego przez SJO UEK.  Egzamin kwalifikacyjny  odbywa się w formie pisemnej i trwa 90 min. Egzamin oceniany jest w skali punktowej : 0 -3 -4

Egzamin składa się z następujących elementów:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • rozumienie ze słuchu
  • test gramatyczno-leksykalny
  • rozumienie tekstu pisanego
  • list

Zasady przystępowania do egzaminu:

  • rejestracja online na egzamin  
  • zgłoszenie się na egzamin wraz z dowodem tożsamości w terminach wyznaczonych przez SJO

                                          Terminy egzaminu

 

 

j. angielski

28.01.2013 (poniedziałek) 

 

j.francuski, hiszpański,  niemiecki, rosyjski, włoski

29.01.2013 (wtorek)

 

rejestracja na egzamin

  do dn. 25.01.2013 r., do godz. 15.00!

 

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalniają certyfikaty językowe.  Kserokopie certyfikatów należy składać w sekretariacie SJO UEK do dn. 25.01.2013

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia dyplom ukończenia uczelni zagranicznej lub dyplom filologii nowożytnej /6 pkt./

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach. /punkty nie sumują się/

Wyniki egzaminu z poprzedniej kwalifikacji 2012/2013 są uznawane  w  bieżącej kwalifikacji 2013/2014. W tym celu należy zgłosić się na egzamin online i w formularzu zgłoszeniowym potwierdzić udział w kwalifikacji 2012/2013. 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

j. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień  /pisemny i ustny/

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

TOEFL internet paper-based test 110-120 pkt.

IELTS od 7 pkt.

6

6

6

LCCI – 3 stopień  credit lub distinction /pisemny i ustny/

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

LCCI 3 stopień pass/pisemny i ustny/

5

LCCI 2 stopień  credit lub distinction /pisemny i ustny/

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

TOEFL internet paper-based test 87-109 pkt.

TOEFL CBT 173-219 pkt.

IELTS 5,5- 6,5

5

5

5

5

LCCI 2 stopień pass /pisemny i ustny/

4

BEC Preliminary

4

TOEFL PBT 457-559 pkt.

4

TOEFL CBT 137-172 pkt.

TOEFL internet paper-based test 57-86 pkt.

IELTS 4-5 pkt.

FCE C

4

4

4

4

telc English  B1Business

4

telc English B1

4

 

j. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GDS

6

KDS

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

Zertifikat Deutsch

4

Test Deutsch Arbeitsplatz

4

ÖSD A2 Grundstufe

3

Start Deutsch 2

3

 

j. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

DFP B1                     CCIP

4

DELF B1

4

telc Francais B1

4

DELF A2

3

DFP A2

3

telc Francais A2    CCIP

3

CCIP – Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa

j. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

TRKI 2

5

telc Russian B1+

5

TRKI 1

4

telc Russian  B1

4

telc  Russian A2

3

j. hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  superior

6

Diploma de Espanol  intermedio

5

telc Espanol B1

4

Diploma de Espanol inicial

4

telc Espanol A2

3

j. włoski

                                                nazwa egzaminu                                                                          punkty

 CELI 4  C

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

telc  italiano B1

4

CELI 2  B1

4               

telc  italiano A2

3

CELI 1  A2

3

« powrót do listy stypendiów