Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2013-12-09 12:07:52

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2014/2015

Miejsce

Studium Języków Obcych

Termin zgłaszania

 

Składanie kopii certyfikatów (w Sekretariacie SJO): do 13 grudnia 2013

 

Rejestracja na egzamin językowy (zapisz się tutaj): do 10 stycznia 2014

 

Czas trwania wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne na r.a. 2014/15 (semestr zimowy i letni – planowany tylko 1 nabór)

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd i Płn

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, ukraiński

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne na semestr zimowy i letni r.a. 2014/15 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji

 

Cel

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez SJO na potrzeby rekrutacji.

Składanie kopii certyfikatów: do 13 grudnia 2013

 

Rejestracja na egzamin językowy: do 10 stycznia 2014

Egzaminy:

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, ukraiński -
14 stycznia 2013

Język  angielski -  15 stycznia 2013

Ważne: Tylko 1 termin egzaminów językowych!

Uwaga: Nie są brane pod uwagę: oceny z lektoratów i egzaminów końcowych, kursy językowe oraz wyniki z kwalifikacji stypendialnych z lat poprzednich.

 

Wymagania

 

Rejestracja na egzamin lub złożenie kopii certyfikatu w jednym z w/w terminów i/lub przystąpienie do egzaminu w podanym przez SJO terminie.

 

 

 

Kwalifikacja poziomu języka obcego odbywa się na podstawie egzaminu przeprowadzanego przez SJO UEK. Egzamin kwalifikacyjny na poziomie B2  odbywa się w formie pisemnej i trwa 90 min. Egzamin oceniany jest w skali punktowej : 0 - 4 - 5

Egzamin składa się z następujących elementów:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • rozumienie ze słuchu
  • test gramatyczno-leksykalny
  • rozumienie tekstu pisanego
  • list

Zasady przystępowania do egzaminu:

  • rejestracja online na egzamin  od 1.12.2013
  • zgłoszenie się na egzamin wraz z dowodem tożsamości w terminach wyznaczonych przez SJO

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalniają certyfikaty językowe.  Kserokopie certyfikatów należy składać w sekretariacie SJO UEK do dn. 13.12.2013

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia dyplom ukończenia uczelni zagranicznej lub dyplom filologii nowożytnej /6 pkt./

Wyniki egzaminu z poprzednich kwalifikacji  nie są uznawane  w  bieżącej kwalifikacji.

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach. /punkty nie sumują się/

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

j. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień  /pisemny i ustny/

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120 6

LCCI – 3 stopień  credit lub distinction /pisemny i ustny/

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt. 6

LCCI 3 stopień pass/pisemny i ustny/

5

LCCI 2 stopień  credit lub distinction /pisemny i ustny/

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559 5
TOEFL CBT 180-219 5
TOEFL iBT 87-109 5
IELTS 5.5-6.5pkt. 5

 

j. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

j. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

j. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

   
   

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

Diploma de Espanol B2

5

j. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

« powrót do listy stypendiów