Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2018-11-13 16:42:50

Kwalifikacja językowa na wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2019/2020

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020.

 

Miejsce

Centrum Językowe UEK

Termin zgłaszania

Rejestracja na egzamin językowy (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 11 grudnia 2018

 

Składanie kopii certyfikatów (w Sekretariacie CJ) oraz rejestracja na stronie CJ: do 20 grudnia 2018

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 20 grudnia 2018

 

Czas trwania wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne w r. a. 2019/20

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd i Płn

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne w roku a. 2019/20 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji

 

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji bądź zwolnienie z egzaminu na podstawie oceny z lektoratu.

 

Uwaga: Z egzaminu stypendialnego będą zwalniani studenci, którzy uczestniczą w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów (na UEK oraz innych uczelniach) na poziomie B2 (od oceny 4,0 w górę) oraz C1 (od oceny 3,0). Szczegółowe informacje w dalszej części instrukcji

 

 

Egzaminy:

 

Język  angielski -  14 grudnia 2018

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski –  13 grudnia 2018

 

 

 


Rejestracja na egzamin językowy (tutaj)do 11 GRUDNIA 2018

 

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu (tutaj)do 20 GRUDNIA 2018

 

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie CJ (tutaj): do 20 GRUDNIA 2018

/Wymagane obowiązkowe złożenie kopii certyfikatu oraz przedstawienie oryginału w Sekretariacie CJ/

 

 

Egzamin kwalifikacyjny odbywa się na poziomie B2. Egzamin oceniany jest w skali punktowej : 0 - 4 - 5 

 

Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest jako test online i  składa się z następujących elementów:

 

 • rozumienie tekstu pisanego
 • test gramatyczny
 • test leksykalny
 • elementy korespondencji biznesowej (rozplanowanie/charakterystyczne zwroty/język formalny/styl/ton)

 

Egzamin z języka angielskiego trwa 90 min. i odbędzie się w dniu 14.12.2017 o godz. 11:30. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby studentów egzamin zostanie podzielony na dwie tury (1-sza tura o godz. 11:30, 2-ga tura o godz. 13:00).

Informacja o salach zostanie podana na stronie CJ w dniu 13.12.2018 r.  

Osoby zgłaszające się na egzamin z j. angielskiego prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy mają dostęp do e-Platformy UEK. Równocześnie informujemy, że na egzamin należy zgłosić się 15 min. przed rozpoczęciem z dowodem tożsamości. 

 

Egzaminy z pozostałych języków składają się z następujących elementów:

 • rozumienie tekstu pisanego
 • rozumienie ze słuchu
 • test gramatyczno-leksykalny
 • list

Egzaminy z pozostałych języków odbywają się w formie pisemnej i trwają 120 minut. Egzaminy odbędą się w dniu 13.12.2018 r. o godz. 18:30. Informacja o salach zostanie podana na stronie CJ w dniu 12.12.2018 r. Wyniki egzaminów dostępne będą na stronie CJ w zakładce stypendia po zalogowaniu (w miejscu "wyniki"). 

 

Wątpliwości związane z wynikiem egzaminu na prośbę studenta są weryfikowane w Sekretariacie CJ.

 

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 

 1. certyfikat językowy- kserokopie certyfikatów należy składać w Sekretariacie CJ UEK do dn. 20.12.2018 (wymagane równoczesne przedłożenie oryginału certyfikatu do wglądu). /Patrz poniżej: Wykaz certyfikatów/

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 • dyplom filologii nowożytnej
 • matura międzynarodowa lub dwujęzyczna (nie są brane pod uwagę wyniki z matury o rozszerzonym poziomie języka obcego)
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)
 • dokument potwierdzający zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej z wyraźnym wskazaniem w jakim języku były prowadzone zajęcia
 1. ocena 4,0 i wyższa uzyskana z zajęć językowych na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów (na UEK lub innych uczelniach). W przypadku poziomu C1 dopuszczamy zwolnienie od oceny 3,0

 

Punktacja:

Poziom B2: ocena 4,0 i wyższa – 5 pkt.

Poziom C1: ocena 3,0 i 3,5 – 5 pkt.

                    ocena 4,0 i wyższa – 6 pkt.

 

 1. pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji stypendialnych przeprowadzonych od stycznia 2016 roku.
  Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach /punkty nie sumują się/.

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

 

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie CJ nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne.

 

 1. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120

6

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt.

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

LCCI 3 stopień pass

5

LCCI 2 stopień  merit lub distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559

5

TOEFL CBT 180-219

5

TOEFL iBT 87-109

5

IELTS 5.5-6.5pkt.

5

 

 1. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

 1. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

 1. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 

 

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Diploma de Espanol B2

5

 

 1. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

 

« powrót do listy stypendiów