Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2021-03-19 00:03:28

Kwalifikacja językowa na zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym (wybrane uczelnie) oraz w sem. letnim roku akademickim 2021/2022

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym (wybrane uczelnie) i letnim roku akademickiego 2021/2022.

 

Miejsce

Centrum Językowe UEK

Termin zgłaszania

Rejestracja na egzamin językowy (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 6 kwietnia 2021

 

Składanie kopii certyfikatów (w bieżącej rekrutacji w formie skanu lub zdjęcia*) oraz rejestracja na stronie CJ: do 12 kwietnia 2021

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 12 kwietnia 2021

 

Czas trwania wyjazdu

 

Wyjazdy zagraniczne w semestrze zimowym (wybrane uczelnie) i letnim roku akademickiego 2021/2022

 

 

 

 

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd. i Płn.

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski

 

 

 

 

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne w sem. zimowym (wybrane uczelnie) oraz w sem. letnim roku a. 2021/2022 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji

 

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji bądź zwolnienie z egzaminu na podstawie oceny z lektoratu.

 

Uwaga: Z egzaminu stypendialnego będą zwalniani studenci, którzy uczestniczą w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów (na UEK oraz innych uczelniach) na poziomie B2 (w bieżącej rekrutacji, z powodu pandemii, wyjątkowo od oceny 3,5*) oraz C1 (od oceny 3,0). Szczegółowe informacje w dalszej części instrukcji

 

 

Egzaminy językowe w bieżącej rekrutacji odbędą się w formie ustnej. Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniu 9 kwietnia br.

 

 


Rejestracja na egzamin językowy (tutaj)do 06 KWIETNIA 2021

 

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu (tutaj)do 12 KWIETNIA 2021

 

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie CJ (tutaj): do 12 KWIETNIA 2021 

/Wymagane obowiązkowe PRZESŁANIE SKANU LUB ZDJĘCIA certyfikatu na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl. Oryginał powyższego dokumentu  może być potrzebny do wglądu w późniejszym procesie rekrutacji/

 

 

Egzamin kwalifikacyjny odbywa się na poziomie B2.

Egzamin ustny ­­­­w formie zdalnej * – czas trwania ok. 20 minut.  Pytania zadawane przez egzaminatora związane będą z życiem codziennym, uczelnią, zainteresowaniami i wydarzeniami bieżącymi.

 

Punktowane będą: 

 • poprawność gramatyczna i słownictwo
 • wymowa
 • umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozumienie krótkiego tekstu pisanego oraz dyskusja na jego temat
 • wrażenie ogólne

Poziom

Gramatyka

Słownictwo

Wymowa

Struktura i zarządzanie wypowiedzą  - na podstawie przeczytanego tekstu

Ogólne wrażenie i umiejętności konwersacyjne

C1

Poprawne wypowiedzi o rozbudowanej strukturze

Bogate słownictwo na każdy temat

Poprawna wymowa i intonacja

Dłuższe swobodne wypowiedzi, zorganizowane w sposób spójny i logiczny

Inicjuje oraz właściwie prowadzi interakcję z rozmówcą na każdym etapie rozmowy.

B2

Duża kontrola nad poprawnymi formami gramatycznymi, używanie zaawansowanych struktur z małymi błędami

Słownictwo wystarczające do wypowiedzenie się na  nieznany temat, bogate słownictwo w przypadku tematu znanego

Generalnie poprawna wymowa i intonacja

Wypowiedzi spójne i logiczne, z drobnymi powtórzeniami i wahaniami

Właściwie reaguje w czasie wymiany opinii, potrafi wykazać inicjatywę z niewielką pomocą

B1

Kontrola nad poprawnymi formami gramatycznymi, nie stosowane zaawansowane formy

Bogate słownictwo w przypadku tematu znanego

Kontrola nad poprawną intonacją i wymową, ale zdarzają się błędy

Użycie prostych ale spójnych struktur, powtórzenia i parafrazowanie w celu uniknięcia dwuznaczności

Właściwie reaguje w czasie interakcji z rozmówcą, ale czasem wymaga wsparcia

A2

Stosowanie tylko prostych form

Stosowanie słownictwa używanego w codziennych sytuacjach

Zrozumiała, ale pojawiają się błędy w wymowie na poziomie zdań i słów

Proste wypowiedzi, nieliczne zdania złożone lub proste środki łączące wypowiedzi

Bez wsparcia rozmówcy, nie potrafi całkowicie samodzielnie poprowadzić rozmowy

 

Student reprezentuje poziom B2 jeżeli uzyska co najmniej trzy oceny na poziomie B2 i dwie pozostałe albo na C1 albo B1.

 

 

 

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 

 1. certyfikat językowy - skany lub zdjęcia certyfikatów należy przesyłać na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl (uczestnik kwalifikacji może zostać poproszony przedłożenie oryginału certyfikatu do wglądu). /Patrz poniżej: Wykaz certyfikatów/

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 • dyplom filologii nowożytnej
 • matura międzynarodowa lub dwujęzyczna
 • matura rozszerzona z języka angielskiego, z wynikiem od 75% w górę (dla studentów pierwszego roku studiów lub uczestników lektoratów z innych języków)
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)
 • dokument potwierdzający zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej z wyraźnym wskazaniem w jakim języku były prowadzone zajęcia
 1. ocena 3,5 i wyższa uzyskana z zajęć językowych (po 2 lub 4 semestrze st. stac. i niestac. oraz po 5 st. niestac.) na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów (na UEK lub innych uczelniach). W przypadku poziomu C1 dopuszczamy zwolnienie od oceny 3,0

 

Punktacja:

Poziom B2: ocena 3,5 – 4 pkt.

                    ocena 4,0 i wyższa – 5 pkt.

Poziom C1: ocena 3,0 i 3,5 – 5 pkt.

                    ocena 4,0 i wyższa – 6 pkt.

 

 1. w przypadku studentów st. stacjonarnych licencjackich po 1 lub 3 semestrze nauki uzyskanie z zajęć językowych:
 • na poziomie B2 - minimum 70,5 pkt.

    - od 70,5 do 75 pkt. (co odpowiada 4 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)

    - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)

 • na poziomie C1:

       - od 60 do 75 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)

       - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 6 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)

 

 1. w przypadku studentów st. niestacjonarnych licencjackich oraz st. stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia po 1 lub 3 semestrze nauki uzyskanie z zajęć językowych:
 • na poziomie B2 minimum 70,5% z ogólnej sumy punktów *
 • na poziomie C1 minimum 60% z ogólnej sumy punktów

 

 1. pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji stypendialnych przeprowadzonych od stycznia 2019 r.

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach /punkty nie sumują się/.

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

 

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie CJ nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne.

 

 1. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120

6

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt.

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

LCCI 3 stopień pass

5

LCCI 2 stopień  merit lub distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559

5

TOEFL CBT 180-219

5

TOEFL iBT 87-109

5

IELTS 5.5-6.5pkt.

5

matura rozszerzona z wynikiem od 75 % w górę

5

 

 1. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

 1. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

 1. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 

 

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Diploma de Espanol B2

5

 

 1. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

 

 

Objaśnienie:

Symbol *  - zasady zostały wyjątkowo zmienione w bieżącej rejestracji, co jest uwarunkowane aktualną sytuacją epidemiczną

« powrót do listy stypendiów