Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

CCI Paris Ile-de-France - informacje

2020-04-25 19:00:36

Zawieszenie rejestracji na egzamin CCIP

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, egzamin CCIP w sesji majowej 2020 zostaje odwołany. Egzaminy zostaną ponownie zaplanowane w późniejszym okresie.

2019-02-20 13:43:07

Egzaminy CCIP

EGZAMINY CCI Paris Ile-de-France

 

A1 (po 60-80 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (35 min):

 

Rozumienie tekstu pisanego

 1. Odnaleźć się w nowym środowisku zawodowym
 2. Uzupełnić terminarz spotkań
 3. Stworzyć kartę produktu
 4. Wypełnić kartę informacyjną

Rozumienie ze słuchu

 1. Przyjąć wiadomość telefoniczną
 2. Skierować interesanta lub współpracownika do właściwego działu

 

Wypowiedź pisemna

 1. Napisać maila w odpowiedzi na prośbę

 

Egzamin ustny (przygotowanie 10 min, zdawanie 5 min.)

 

 1. Przekazać koledze informację dotyczącą rozkładu dnia
 2. Poinformować klienta

 

 

A2 (po 120-150 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (45 min):

 

Rozumienie tekstu pisanego

 1. Uzupełnić kartę opisową przedsiębiorstwa
 2. Zredagować tekst opisujący produkt
 3. Wypełnić bon zamówienia
 4. Wybrać odpowiednią ofertę zatrudnienia

Rozumienie ze słuchu

 1. Wprowadzić zmiany w terminarzu na podstawie dostarczonych informacji
 2. Zanotować polecenie

 

Wypowiedź pisemna

 1. Napisać maila w odpowiedzi na prośbę

 

Egzamin ustny (przygotowanie 10 min, zdawanie 5 min.)

 

 1. Udzielić klientowi odpowiedzi na pytanie dotyczące produktu
 2. Przedstawić swoją ścieżkę zawodową i zdobyte wykształcenie

 

 

B1 (po 250 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

 

Egzamin pisemny  (60 min.):

Rozumienie tekstu pisanego

 1. Skomentować wykres
 2. Rozwiązać konkretny problem
 3. Zarezerwować stoisko na targach
 4. Wypełnić formularz projektu, wyciągnąć wnioski na podstawie przekazanych informacji

Rozumienie ze słuchu

 1. Sporządzić notatki
 2. Przekazać wiadomość od klienta lub współpracownika
 3. Napisać maila w oparciu o dostarczone dane

Wypowiedz pisemna

 1. Napisać list motywacyjny

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min. , zdawanie 10 min.)

 1. Przedstawić kandydaturę na określone stanowisko
 2. Przedstawić argumenty podczas negocjacji handlowych

 

 

B2 (350 po  godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (90 min):

Rozumienie tekstu

 1. Zredagować notatkę, raport na podstawie dostarczonego dokumentu

Rozumienie ze słuchu

 1. Zredagować protokołu z wystąpienia

Wypowiedz pisemna:

Zredagować odpowiedź na reklamację

 

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min., zdawanie 10 min.)

 1. Przedstawić punkt widzenia podczas rozmowy biznesowej
 2. Przedstawić bilans działalności za konkretny okres

 

 

C1 (po 500 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (90 min.):

Rozumienie tekstu

 1. Zredagować notatkę, raport na podstawie dostarczonego dokumentu
 2. Zredagować protokół z zebrania (okrągły stół)

Wypowiedz pisemna:

 1. Zredagować reportaż w formie reklamy (tekst sponsorowany)

 

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min., zdawanie 10 min.)

 1. Prowadzić negocjację
 2. Udzielić odpowiedzi na luźne pytanie

2015-01-22 09:25:04

Egzaminy CCIP w roku 2015

Zapisy na egzamin CCIP

                       TERMINY EGZAMINÓW CCIP W ROKU 2015

 

Egzamin pisemny

 2015

 CENA

DFP A2

 11.05.

 400

DFP B1

 12.05.

 400

DFP B2

 13.05.

 400

 

DFP C1

 

 

 14.05

 

 450

wpłaty i rejestracja  do:

31.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU:

 • dokonanie wpłaty za egzamin podając numer konta  UEK oraz nazwę egzaminu:

Uniwersytet Ekonomiczny  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

nr rach;  91106000760000321000144436 , opłata za egzamin /wpisać nazwę egzaminu/

 

 • osobista rejestracja w sekretariacie SJO w pk. F 207  po przedłożeniu dowodu wpłaty i wypełnienie formularza

 

2012-04-19 09:17:11

lista zdajacych maj 2012

LISTA ZDAJĄCYCH EGZAMIN CCIP poziom B2

 

9.05.2012 godz. 9:00-13:50 sala F309

 

1.Czerwińska Zofia

2.Gwizdała Radosław

3. Klabecka Karolina

4. Nowak Sylwia

5. Piekarczyk Izabela

6. Martna Olejarczyk

 

LISTA ZDAJĄCYCH EGZAMIN CCIP poziom C1

 

10.05.2012 godz. 9:00-13:50 sala F309

 

1. Kuś Sylwia

2. Mikos Augustyn

3. Szary Maria

4. Trojan Ewa

 

Egzamin ustny 10.05.2012 godz. 14:00 dla obu poziomów. Sala nr 1 w Budynku Głównym i Sala seminaryjna w Budynku Głównym.

2011-02-28 09:05:46

Zapisy na egzamin CCIP

                       TERMINY EGZAMINÓW CCIP W ROKU 2011

 

Egzamin

 2011

 CENA

DFP A2

   9.05.

 300

DFP B1

 10.05.

 330

DFP B2

 11.05.

 360

 

DFP C1

 

 

 12.05

 

 400

wpłaty i rejestracja  do:

20.03.2011


 

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU:

 • dokonanie wpłaty za egzamin podając numer konta  UEK oraz nazwę egzaminu:

Uniwersytet Ekonomiczny  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

nr rach;  91106000760000321000144436 , opłata za egzamin /wpisać nazwę egzaminu/

 

 • osobista rejestracja w sekretariacie SJO w pk. F 207  po przedłożeniu dowodu wpłaty

          i wypełnienie formularza

 

2010-01-26 21:27:43

Regulamin CCIP

            Centrum egzaminacyjne Paryskiej Izby Handlu i Przemysłu (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie organizuje egzaminy z języka francuskiego na poziomach A2, B1, B2 i C1. Sesje odbywają się raz w roku (początek maja). Egzaminy składają się z części pisemnej (sprawdzanej w Paryżu) i części ustnej (przygotowanej i przeprowadzanej przez lektorów j. francuskiego UEK).

 

         Nie istnieje możliwość odzyskania wpłaconej sumy w przypadku nieuczestniczenia w egzaminie. Niezdanie części pisemnej skutkuje niezdaniem całości egzaminu. W przypadku niezaliczenia części ustnej możliwe jest powtórzenie jej w następnej sesji  (za dodatkową opłatą).

 

         Na każdym etapie egzaminu możliwe jest korzystanie ze słowników. Zdający na poziomie C1 przygotowują ustną prezentację, której temat oraz bibliografia powinny być zgłoszone przedstawicielowi CCIP.

 

         Wyniki egzaminu znane są po upływie miesiąca. Dyplomy należy odbierać w sekretariacie Studium Języków Obcych UEK  (zazwyczaj dwa miesiące po zakończeniu sesji egzaminacyjnej).

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-03 10:46:53

Centrum CCI Paris Ile-de-France

Zapisy na egzamin CCI Paris Ile-de-France

Centrum CCI Paris Ile-de-France

Zapisy na egzamin CCI Paris Ile-de-France

                       TERMINY EGZAMINÓW W ROKU 2018

 

           

Egzamin

Cena

Data

DFP A2 affaires

420 zł

08.05.2018

DFP B1 affaires

600 zł

08.05.2018

DFP B2 affaires

600 zł

08.05.2018

DFP C1 affaires

600 zł

08.05.2018

 

wpłaty i rejestracja  do:

25.04.2018

 
         
         

 

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU:

 • dokonanie wpłaty za egzamin podając numer konta  UEK oraz nazwę egzaminu:

Uniwersytet Ekonomiczny  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

nr rach;  09 2490 0005 0000 4530 8510 4422 , opłata za egzamin /wpisać nazwę egzaminu/

 

 • osobista rejestracja w sekretariacie SJO w pokoju F 207  po przedłożeniu dowodu wpłaty i wypełnienie formularza

 

EGZAMINY CCI Paris Ile-de-France

 

A1 (po 60-80 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (35 min):

 

Rozumienie tekstu pisanego

1.Odnaleźć się w nowym środowisku zawodowym

2.Uzupełnić terminarz spotkań

3.Stworzyć kartę produktu

4.Wypełnić kartę informacyjną

Rozumienie ze słuchu

5.Przyjąć wiadomość telefoniczną

6.Skierować interesanta lub współpracownika do właściwego działu

 

Wypowiedź pisemna

7.Napisać maila w odpowiedzi na prośbę

 

Egzamin ustny (przygotowanie 10 min, zdawanie 5 min.)

 

1.Przekazać koledze informację dotyczącą rozkładu dnia

2.Poinformować klienta

 

 

 

 

A2 (po 120-150 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (45 min):

 

Rozumienie tekstu pisanego

1.Uzupełnić kartę opisową przedsiębiorstwa

2.Zredagować tekst opisujący produkt

3.Wypełnić bon zamówienia

4.Wybrać odpowiednią ofertę zatrudnienia

Rozumienie ze słuchu

5.Wprowadzić zmiany w terminarzu na podstawie dostarczonych informacji

6.Zanotować polecenie

 

Wypowiedź pisemna

7.Napisać maila w odpowiedzi na prośbę

 

Egzamin ustny (przygotowanie 10 min, zdawanie 5 min.)

 

1.Udzielić klientowi odpowiedzi na pytanie dotyczące produktu

2.Przedstawić swoją ścieżkę zawodową i zdobyte wykształcenie

 

 

 

 

 

B1 (po 250 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

 

Egzamin pisemny  (60 min.):

Rozumienie tekstu pisanego

1.Skomentować  wykres

2.Rozwiązać konkretny problem

3.Zarezerwować stoisko na targach

4.Wypełnić formularz projektu, wyciągnąć wnioski na podstawie przekazanych informacji

Rozumienie ze słuchu

5.Sporządzić notatki

6.Przekazać wiadomość od klienta lub współpracownika

7.Napisać maila w oparciu o dostarczone dane

Wypowiedz pisemna

8.Napisać list motywacyjny

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min. , zdawanie 10 min.)

1.Przedstawić kandydaturę na określone stanowisko

2.Przedstawić argumenty podczas negocjacji handlowych

 

 

B2 (350 po  godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (90 min):

Rozumienie tekstu

1.Zredagować notatkę, raport na podstawie dostarczonego dokumentu

Rozumienie ze słuchu

2.Zredagować protokołu z wystąpienia

Wypowiedz pisemna:

Zredagować odpowiedź na reklamację

 

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min., zdawanie 10 min.)

1.Przedstawić punkt widzenia podczas rozmowy biznesowej

2.Przedstawić bilans działalności za konkretny okres

 

 

 

C1 (po 500 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu 

 

Egzamin pisemny  (90 min.):

Rozumienie tekstu

1.Zredagować notatkę, raport na podstawie dostarczonego dokumentu

2.Zredagować protokół z zebrania (okrągły stół)

Wypowiedz pisemna:

3.Zredagować reportaż w formie reklamy (tekst sponsorowany)

 

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min., zdawanie 10 min.)

1.Prowadzić negocjację

2Udzielić odpowiedzi na luźne pytanie

 

2017-02-16 08:51:38

SESJA 2016/2017

Zapisy na egzamin CCI Paris Ile-de-France

                       TERMINY EGZAMINÓW W ROKU 2017

 

           

Egzamin

Cena

Data

DFP A2 affaires

420 zł

09.05.2017

DFP B1 affaires

500 zł

10.05.2017

DFP B2 affaires

500 zł

10.05.2017

DFP C1 affaires

500 zł

10.05.2017

 

wpłaty i rejestracja  do:

20.04.2017

 
         
         

 

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU:

 • dokonanie wpłaty za egzamin podając numer konta  UEK oraz nazwę egzaminu:

Uniwersytet Ekonomiczny  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

nr rach;  91106000760000321000144436 , opłata za egzamin /wpisać nazwę egzaminu/

 

 • osobista rejestracja w sekretariacie SJO w pk. F 207  po przedłożeniu dowodu wpłaty

          i wypełnienie formularza

 

 

EGZAMINY CCI Paris Ile-de-France

 

A1 (po 60-80 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu  

 

Egzamin pisemny  (35 min):

 

Rozumienie tekstu pisanego

1.Odnaleźć się w nowym środowisku zawodowym

2.Uzupełnić terminarz spotkań

3.Stworzyć kartę produktu

4.Wypełnić kartę informacyjną

Rozumienie ze słuchu

5.Przyjąć wiadomość telefoniczną

6.Skierować interesanta lub współpracownika do właściwego działu

 

Wypowiedź pisemna

7.Napisać maila w odpowiedzi na prośbę

 

Egzamin ustny (przygotowanie 10 min, zdawanie 5 min.)

 

1.Przekazać koledze informację dotyczącą rozkładu dnia

2.Poinformować klienta

 

 

 

 

A2 (po 120-150 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu  

 

Egzamin pisemny  (45 min):

 

Rozumienie tekstu pisanego

1.Uzupełnić kartę opisową przedsiębiorstwa

2.Zredagować tekst opisujący produkt

3.Wypełnić bon zamówienia

4.Wybrać odpowiednią ofertę zatrudnienia

Rozumienie ze słuchu

5.Wprowadzić zmiany w terminarzu na podstawie dostarczonych informacji

6.Zanotować polecenie

 

Wypowiedź pisemna

7.Napisać maila w odpowiedzi na prośbę

 

Egzamin ustny (przygotowanie 10 min, zdawanie 5 min.)

 

1.Udzielić klientowi odpowiedzi na pytanie dotyczące produktu

2.Przedstawić swoją ścieżkę zawodową i zdobyte wykształcenie

 

 

 

 

 

B1 (po 250 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu  

 

 

Egzamin pisemny  (60 min.):

Rozumienie tekstu pisanego

1.Skomentować  wykres

2.Rozwiązać konkretny problem

3.Zarezerwować stoisko na targach

4.Wypełnić formularz projektu, wyciągnąć wnioski na podstawie przekazanych informacji

Rozumienie ze słuchu

5.Sporządzić notatki

6.Przekazać wiadomość od klienta lub współpracownika

7.Napisać maila w oparciu o dostarczone dane

Wypowiedz pisemna

8.Napisać list motywacyjny

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min. , zdawanie 10 min.)

1.Przedstawić kandydaturę na określone stanowisko

2.Przedstawić argumenty podczas negocjacji handlowych

 

 

B2 (350 po  godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu  

 

Egzamin pisemny  (90 min):

Rozumienie tekstu

1.Zredagować notatkę, raport na podstawie dostarczonego dokumentu

Rozumienie ze słuchu

2.Zredagować protokołu z wystąpienia

Wypowiedz pisemna:

Zredagować odpowiedź na reklamację

 

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min., zdawanie 10 min.)

1.Przedstawić punkt widzenia podczas rozmowy biznesowej

2.Przedstawić bilans działalności za konkretny okres

 

 

 

C1 (po 500 godzinach nauki)

 

Części składowe egzaminu  

 

Egzamin pisemny  (90 min.):

Rozumienie tekstu

1.Zredagować notatkę, raport na podstawie dostarczonego dokumentu

2.Zredagować protokół z zebrania (okrągły stół)

Wypowiedz pisemna:

3.Zredagować reportaż w formie reklamy (tekst sponsorowany)

 

 

Egzamin ustny (przygotowanie 20 min., zdawanie 10 min.)

1.Prowadzić negocjację

2Udzielić odpowiedzi na luźne pytanie

2010-02-14 18:05:48

terminy i cennik CCIP

           

        EGZAMIN


       2010

       CENA

   DFP A2

 

   4.05.

     300

   DFP B1

 

   5.05.

     330

   DFP B2

 

   6.05.

     340

 

   DFP C1

 

 

   7.05

 

     400

wpłaty i osobista rejestracja  do:

20.03.2010

         

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU:

 

 • dokonanie wpłaty za egzamin podając numer konta  UEK oraz nazwę egzaminu:

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

nr rach;  91106000760000321000144436 , opłata za egzamin /wpisać nazwę egzaminu/

 

 • osobista rejestracja w sekretariacie SJO w pk. F 207  po przedłożeniu dowodu wpłaty

 

« powrót do listy certyfikatów