Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studenci

  • W zakładkach po lewej stronie znajdują się informacje dotyczące wymiaru godzin na lektoratach, zasad zaliczania lektoratów, punktacji rocznej, programów nauczania, poziomów biegłości językowej, przepisywania ocen oraz zaliczania zajęć lektoratowych w innym trybie, poziomu grup językowych po ukończeniu danego kursu lektoratowego, egzaminu końcowego na studiach niestacjonarnych oraz informacje dla studentów niepełnosprawnych
  • Informacja dotycząca konsultacji jest dostępna na e-wizytówkach