Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studenci

  • W zakładkach po lewej stronie znajdują się informacje dotyczące wymiaru godzin na lektoratach, zasad zaliczania lektoratów, punktacji rocznej, programów nauczania, poziomów biegłości językowej, przepisywania ocen oraz zaliczania zajęć lektoratowych w innym trybie, poziomu grup językowych po ukończeniu danego kursu lektoratowego, egzaminu końcowego na studiach niestacjonarnych oraz informacje dla studentów niepełnosprawnych
  • Informacja dotycząca konsultacji jest dostępna na e-wizytówkach

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 15 listopada upływa ostateczny termin składania podań o zmianę poziomu lektoratu.W przypadku zmiany poziomu na niższy niezbędna jest również opinia lektora prowadzącego zajęcia.

 

Podania wysłane po 15 listopada nie będą rozpatrywane.