Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Zmiana poziomu lektoratu/grupy lektoratowej

W jakich przypadkach możliwa jest zmiana grupy lektoratowej przez studenta?

 

UWAGA! Preferowany kontakt z sekretariatem - droga mailowa

 

Uprzejmie informujemy że zmiana grupy lektoratowej przez studenta możliwa jest do dnia 15.11 w następujących sytuacjach:

 

1.Kolizja z innymi zajęciami. Dotyczy to studentów powtarzających przedmiot, oraz tych którzy studiują na dwóch kierunkach.

  • Aby zmienić grupę należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu CJ plan zajęć, na którym widoczna jest kolizja, studenci studiujący na dwóch kierunkach (w tym jeden na innej uczelni) muszą również donieść (bądź przesłać skan) legitymacji z drugiej uczelni. Maile należy przesyłać do sekretariatu CJ na adresy: lankoa@uek.krakow.pl  szpaka@uek.krakow.pl   ligezam@uek.krakow.pl 

Informujemy, że wolne miejsca widoczne w USOS-ie w grupach lektoratowych przeznaczone są dla osób, które będą powtarzać przedmiot.

 

Jak można się ubiegać o zmianę poziomu lektoratu

 

  1. Zmiana poziomu na wyższy w przypadku osób zaczynających studia:
  • Należy przesłać  do zastępcy kierownika CJ d/s studenckich podanie, z maila uczelnianego, z prośbą o zmianę poziomu na wyższy (wzór podania na stronie CJ, w zakładce: ‘Studenci’). Podpisane podanie proszę przesłać jako załącznik. Mail do zastępcy kierownika CJ d/s studenckich: typeke@uek.krakow.pl  
  1. Zmiana poziomu na niższy w przypadku osób zaczynających studia.

Na niższy poziom studenci kierowani są przez swoich nauczycieli po odpowiednim czasie pozwalającym lektorowi ocenić faktyczny poziom wiedzy studenta, nie później niż do 15 listopada.

  • Aby zmienić grupę należy przesłać  do zastępcy kierownika CJ d/s studenckich podanie, z prośbą o zmianę poziomu na niższy (wzór podania na stronie CJ, w zakładce: ‘Studenci’). Do podania musi być dołączona opinia lektora prowadzącego zajęcia, przesłana z maila służbowego UEK. Mail od lektora z opinią (jako oddzielny dokument w załączniku) należy przesłać do zastępcy kierownika CJ.  Podpisane podanie powinno być wysłane (jako  dokument w załączniku)  z maila uczelnianego studenta, który ubiega się o zmianę poziomu lektoratu.  Mail do zastępcy kierownika CJ d/s studenckich: typeke@uek.krakow.pl  
  • Studenci którzy dokonali zapisu na wyższy poziom z uwagi na brak wolnych miejsc na poziomie A1, będą kierowani na inny język.
  • UWAGA! 
  • Uprzejmie informujemy, że osoby, które zmieniają poziom lektoratu są zapisywane do grup, w których liczba osób jest najmniejsza.  Zajęcia są zawsze w bloku językowym, nie kolidują z drugim językiem,  ale nie zawsze będą w tym samym dniu co poprzednie. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje. 
« powrót