Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Przepisywanie ocen/zaliczanie zajęć lektoratowych w innym trybie

  • Możliwe jest zaliczenie  lektoratu na podstawie  oceny  z zaliczenia  i egzaminu końcowego z drugiego kierunku jeżeli sylabus jest taki sam.
  • Jeśli na drugim kierunku realizowany jest inny sylabus- dotyczy głównie j.ang i kursów branżowych (tzw. kursy profilowane) - wtedy ocena nie jest przepisywana.
 • W przypadku kiedy student powtarza semestr/rok  bądź też reaktywował się na studia, każda pozytywna ocena z lektoratu jest przepisywana jeśli obowiązuje ten sam sylabus.
 • Nie jest przepisywana ocena z innych uczelni, chyba, że student  jest absolwentem filologii (przynajmniej licencjat), bądź zaliczył  lektorat z języka biznesowego w danym języku (odbył taką samą liczbę godzin lektoratowych oraz zdał egzamin).

 

 • Uzyskane certyfikaty zewnętrzne (dotyczy jedynie certyfikatów z języka biznesowego) nie zwalniają z konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą natomiast zwalniać z egzaminu standaryzowanego, zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce: 'Egzamin standaryzowany'

 

 • W celu przepisania oceny należy zgłosić się na dyżur Zastępcy Kierownika d/s studenckich na początku semestru (najpóźniej do końca października) i ustalić warunki zaliczania przedmiotu.
 • W związku z obecną sytuacją epidemiczną, prosimy studentów naszej uczelni o zgłaszanie się do Zastępcy Kierownika d/s studenckich  drogą mailową. W mailu proszę podać imię i nazwisko, numer albumu, obecny kierunek studiów, nowy kierunek studiów, język, który chcieliby Państwo mieć zaliczony oraz jego poziom. Jeżeli są Państwo absolwentami naszej uczelni, a w systemie USOS nie ma Państwa ocen, proszę do maila dołączyć  transkrypt ocen. 
 • Studenci innych uczelni proszeni są również o  kontakt mailowy - w mailu proszę podać imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów na UEK,  język jaki chcieliby Państwo mieć zaliczony. Proszę dołączyć plik z sylabusem z zajęć lektoratowych z poprzedniej uczelni oraz transkrypt ocen bądź dyplom ukończenia studiów filologicznych ( w przypadku absolwentów studiów filologicznych nie ma potrzeby dołączania sylabusa ani transkryptu ocen).
 • Transkrypty ocen w przypadku studentów innych uczelni niż nasza będą musiały być dostarczone w wersji papierowej bądź na  dyżur stacjonarny Zastępcy Kierownika d/s studenckich  (takie dyżury zostaną wyznaczone w październiku) bądź też dostarczone do Sekretariatu CJ w godzinach dyżuru.

 

 • Przepisywanie ocen dla osób powracających ze stypendiów zagranicznych odbywa się na podstawie transkryptu ocen i dokonywane jest przez kierowników poszczególnych zespołów. Jeżeli  transkrypt zawiera wykłady, ćwiczenia lub seminaria w języku docelowym, wówczas jest to podstawą do zaliczenia semestru z maksymalną liczbą punktów. Student musi przystąpić do egzaminu końcowego z języka obcego. W uzasadnionych przypadkach, po analizie transkryptu ocen przez kierownika zespołu, student może się ubiegać o zwolnienie z egzaminu końcowego. 
« powrót