Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Przepisywanie ocen/zaliczanie zajęć lektoratowych w innym trybie

    • Możliwe jest zaliczenie jednego lektoratu na podstawie  oceny  z zaliczenia  i egzaminu końcowego z drugiego kierunku jeżeli sylabus jest taki sam.
    • Jeśli na drugim kierunku realizowany jest inny sylabus- dotyczy głównie j.ang i kursów branżowych (tzw. kursy profilowane) - wtedy ocena nie jest przepisywana.
  • W przypadku kiedy student powtarza semestr/rok  bądź też reaktywował się na studia, każda pozytywna ocena z lektoratu jest przepisywana jeśli obowiązuje ten sam sylabus.
  • Nie jest przepisywana ocena z innych uczelni, chyba, że student  jest absolwentem filologii (przynajmniej licencjat), bądź zaliczył  lektorat z języka biznesowego w danym języku. 

 

  • Uzyskane certyfikaty zewnętrzne (dotyczy jedynie certyfikatów z języka biznesowego) nie zwalniają z konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą natomiast zwalniać z egzaminu standaryzowanego, zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce: 'Egzamin standaryzowany'

 

  • W celu przepisania oceny należy zgłosić się na dyżur Zastępcy Kierownika d/s studenckich na początku semestru (najpóźniej do końca października) i ustalić warunki zaliczania przedmiotu. Należy przynieść ze sobą sylabus (dotyczy studentów innej uczelni) bądź dyplom ukończenia studiów filologicznych. Studenci UEK- wystarczy potwierdzenie oceny z drugiego kierunku.

 

  • Przepisywanie ocen dla osób powracających ze stypendiów zagranicznych odbywa się na podstawie transkryptu ocen i dokonywane jest przez kierowników poszczególnych zespołów. Jeżeli  transkrypt zawiera wykłady, ćwiczenia lub seminaria w języku docelowym, wówczas jest to podstawą do zaliczenia semestru z maksymalną liczbą punktów. Student musi przystąpić do egzaminu końcowego z języka obcego. W uzasadnionych przypadkach, po analizie transkryptu ocen przez kierownika zespołu, student może się ubiegać o zwolnienie z egzaminu końcowego. 
« powrót