Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Przepisywanie ocen/zaliczanie zajęć lektoratowych w innym trybie

  • Możliwe jest zaliczenie  lektoratu na podstawie  oceny  z zaliczenia  i egzaminu końcowego z drugiego kierunku jeżeli sylabus jest taki sam.
  • Jeśli na drugim kierunku realizowany jest inny sylabus- dotyczy głównie j.ang i kursów branżowych (tzw. kursy profilowane) - wtedy ocena nie jest przepisywana.
  • Nie jest przepisywana ocena z studiów I-go stopnia na studia II-go stopnia.
 • W przypadku kiedy student powtarza semestr/rok  bądź też reaktywował się na studia, każda pozytywna ocena z lektoratu jest przepisywana jeśli obowiązuje ten sam sylabus.
 • Nie jest przepisywana ocena z innych uczelni, chyba, że student  jest absolwentem filologii (przynajmniej licencjat), bądź zaliczył  lektorat z języka biznesowego w danym języku (odbył taką samą liczbę godzin lektoratowych oraz zdał egzamin).

 

 • Uzyskane certyfikaty zewnętrzne (dotyczy egzaminów certyfikowanych) nie zwalniają z konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą natomiast zwalniać z egzaminu standaryzowanego, zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce: 'Egzamin standaryzowany'

 

 • W celu przepisania oceny należy zapisać się na lektorat/lektoraty, skontaktować się  z osobą  prowadzącą zajęcia i złożyć wniosek (nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia zajęć lektoratowych).
 • Prosimy studentów UEK o zgłaszanie się do  prowadzącego zajęcia drogą mailową. W mailu proszę podać imię i nazwisko, numer albumu, obecny (bądź ukończony) kierunek studiów, nowy kierunek studiów, język, który chcieliby Państwo mieć zaliczony oraz jego poziom. Proszę do maila dołączyć  transkrypt ocen/kartę przebiegu studiów. 
 • Studenci innych uczelni proszeni są również o  kontakt mailowy z prowadzącym zajęcia - w mailu proszę podać imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów na UEK,  język jaki chcieliby Państwo mieć zaliczony. Proszę dołączyć plik z sylabusem z zajęć lektoratowych z poprzedniej uczelni oraz transkrypt ocen/kartę przebiegu studiów bądź dyplom ukończenia studiów filologicznych ( w przypadku absolwentów studiów filologicznych nie ma potrzeby dołączania sylabusa ani transkryptu ocen). 
 • Przepisywanie ocen dla osób powracających ze stypendiów zagranicznych odbywa się na podstawie transkryptu ocen i dokonywane jest przez kierowników poszczególnych zespołów (w przypadku Zespołu j.ang. - zastępcę kierownika). Jeżeli  transkrypt zawiera wykłady, ćwiczenia lub seminaria w języku docelowym, wówczas jest to podstawą do zaliczenia semestru z maksymalną liczbą punktów. Student musi przystąpić do egzaminu końcowego/standaryzowanego z języka obcego. W uzasadnionych przypadkach, po analizie transkryptu ocen przez kierownika zespołu, student może się ubiegać o zwolnienie z egzaminu końcowego. 
« powrót