Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Podstawowe informacje dotyczące lektoratów i kwalifikacji do grup językowych

  • Na studiach stacjonarnych I stopnia  obowiązuje nauka dwóch języków obcych przez cztery semestry. Na studiach niestacjonarnych I stopnia  obowiązuje nauka jednego języka obcego przez cztery semestry. Na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo (stacjonarnych i niestacjonarnych) obowiązuje nauka jednego języka obcego przez 6 semestrów.
  • Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS.

__________________________________________________________________________________________________________________  • Na studiach stacjonarnych II stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego w dwóch semestrach w wymiarze 30 godz./semestr, zakończona zaliczeniem (z wyjątkiem wydziału Finansów - egzamin po drugim semestrze). 
  • Na studiach niestacjonarnych II stopnia obowiązuje nauka  jednego  języka obcego w dwóch  semestrach  w wymiarze 18 godz./semestr,  zakończona zaliczeniem (z wyjątkiem wydziału Finansów). 
  • Na studiach II stopnia najniższy dostępny poziom lektoratu to B1+.
  • Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone  będą w systemie USOS

__________________________________________________________________________________________________________________

Studenci wybierający język polski jako obcy:

 

Kandydaci przyjeżdżający do Polski na studia stacjonarne II stopnia proszeni są o zapisywanie się do grup na poziomie B1+.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na UEK proszone są o wybór grupy na poziomie B2+.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

« powrót