Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Informacje dla studentów niepełnosprawnych

Informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenia w Lektoracie języka obcego prowadzonego w formie alternatywnej dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności słuchu i wzroku. Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, pawilon D, pok. 20 oraz na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: www.bon.uek.krakow.pl   

 

UWAGA!   Studenci z niepełnosprawnością, którzy chcą skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty tradycyjne oraz w trakcie zdawania egzaminów standaryzowanych z języków obcych prosimy o zgłaszanie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada – semestr zimowy oraz do 31 marca – semestr letni.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia na egzaminie standaryzowanym studenci mogą składać do końca trzeciego semestru studiów.

 

W przypadku gdy student nie złożył wniosku o udogodnienia podczas egzaminu standaryzowanego do końca trzeciego semestru studiów i jednocześnie nie zdał tego egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej, taka osoba będzie mogła złożyć wniosek o udogodnienia w sesji poprawkowej. do 30 czerwca. 

 

 

 

« powrót