Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Pozostałe języki

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU KOŃCOWEGO NA PODSTAWIE  ZDANYCH EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

 

Egzamin zewnętrzny zdany na poziomie ukończenia lektoratu (lub wyższym) zgodnie ze skalą CEFR (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oznacza uzyskanie maksymalnej ilości pkt z egzaminu końcowego z języka.

 

Poziom grup językowych według skali CEFR (poziomy biegłości językowej wg Rady Europy)

 

UWAGA! W CJ UEK studenci na studiach licencjackich, w większości przypadków, uczą się dwóch języków. Jeden z nich musi być ukończony przynajmniej na poziomie B2.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

 

 

1 rok – A1                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – A2

1 rok – A2                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – B1

1 rok – B1                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – B2

1 rok – B2                 2 rok zdaje egzamin na poziomie – B2+

1 rok – C1                 2 rok zdaje egzamin na poziomie - C1+

 

Studia II stopnia (magisterskie)  - pod koniec poziom przynajmniej B2+

 

 

Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana jako średnia ważona : oceny z zaliczenia 40% i oceny z egzaminu 60%

 

ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE CERTYFIKATÓW

 

JĘZYK FRANCUSKI

Poziom ukończenia lektoratu

Rodzaj certyfikatu

A2

 

 TELC A2 i wyższe poziomy

 DELF A2 i wyższe poziomy

 DFP A2 (Affaires)

B1

 TELC B1 i wyższe poziomy

 DELF B1 i wyższe poziomy

 DFP B1 (Affaires)

B2

 TELC B2 i wyższe poziomy

 DELF B2 i wyższe poziomy

 DFP B2 (Affaires)

B2+

 DALF C1 wyższy poziom

 DFP C1 (Affaires)

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Poziom ukończenia lektoratu

Rodzaj certyfikatu

A2

 

TELC A2 i wyższe poziomy

DELE A2 i wyższe poziomy

B1

TELC B1 i wyższe poziomy

DELE B1 i wyższe poziomy

B2

TELC B2 i wyższe poziomy

DELE B2 i wyższe poziomy

B2+

DELE C1 i wyższy poziom

 

JĘZYK WŁOSKI

Poziom ukończenia lektoratu

Rodzaj certyfikatu

A2

 

TELC A2 i wyższe poziomy

CELI A2 i wyższe poziomy

CILS A2 i wyższe poziomy

B1

TELC B1 i wyższe poziomy

CELI B1 i wyższe poziomy

CILS B1 i wyższe poziomy

B2

TELC B2

CELI B2 i wyższe poziomy

CILS B2 i wyższe poziomy

B2+

CELI C1

CILS C1

 

JĘZYK ROSYJSKI

Poziom ukończenia lektoratu

Rodzaj certyfikatu

A2

 

TRKI A2 i wyższe poziomy

TELC A2 i wyższe poziomy

B1

TRKI B1 i wyższe poziomy

TELC B1 i wyższe poziomy

B2

TRKI B2 i wyższe poziomy

TELC B2

B2+

TRKI C1 i wyższy poziom

 

JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OBCY

Poziom ukończenia lektoratu

Rodzaj certyfikatu

B1

 

Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego od poziomu B1

 

Certyfikaty wydawane przez instytucje działające jako stowarzyszone z PKPZPj od poziomu B1

B2

Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego od poziomu B2

 

Certyfikaty wydawane przez instytucje działające jako stowarzyszone z PKPZPj od poziomu B2

B2+

Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego od poziomu C1

 

Certyfikaty wydawane przez instytucje działające jako stowarzyszone z PKPZPj od poziomu C1

 

JĘZYK NIEMIECKI

Poziom ukończenia lektoratu

Rodzaj certyfikatu

A2

 

TELC Deutsch A2

Goethe-Zertifikat A2

ÖSD Zertifikat A2

i wyższe poziomy

B1

TELC Deutsch A2+ Beruf 

TELC Deutsch B1

Goethe-Zertifikat B1

ÖSD Zertifikat B1

i wyższe poziomy

B2

TELC Deutsch B1+ Beruf 

TELC Deutsch B2

Goethe-Zertifikat B2

ÖSD Zertifikat B2

i wyższe poziomy

B2+

TELC Deutsch B2+ Beruf

TELC Deutsch C1

Goethe-Zertifikat C1

TestDaF (Goethe Institut)

ÖSD Zertifikat C1

i wyższe poziomy

C1+

TELC Deutsch C1 Beruf

TELC Deutsch C2

Goethe-Zertifikat C2 / GDS

ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch

 

 

 

« powrót