Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2022-09-09 21:46:09

Kwalifikacja językowa na zagraniczne wyjazdy stypendialne w sem. letnim roku akademickiego 2022/2023. Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2022-2023 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement

 

 

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

 

English version

 

Miejsce

Centrum Językowe UEK

Termin zgłaszania

 

Składanie kopii certyfikatów (w bieżącej rekrutacji w formie skanu lub zdjęcia) oraz rejestracja na stronie CJ: do 07 października 2022 r.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 07 października 2022 r.

 

Czas trwania wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne w semestrze letnim 2022/2023

 

 

 

 

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd. i Płn.

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski

 

 

 

 

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne w semestrze letnim 2022/2023 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji

 

 

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub zgłoszenie uczestnictwa na podstawie oceny z lektoratu.

Uwaga: W kwalifikacji stypendialnej mogą wziąć udział sttudenci, którzy uczestniczą w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów (na UEK oraz innych uczelniach) na poziomie B2 (w bieżącej rekrutacji od oceny 3,5) oraz C1 (od oceny 3,0). Szczegółowe informacje w dalszej części instrukcji

 

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu (tutaj)do 07 października 2022 r.

 

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie CJ (tutaj): do 07 października 2022 r.

/Wymagane obowiązkowe PRZESŁANIE SKANU LUB ZDJĘCIA certyfikatu na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl. Oryginał powyższego dokumentu  może być potrzebny do wglądu w późniejszym procesie rekrutacji/

 

 

Kwalifikacja językowa na podstawie:

 

 1. certyfikat językowy - skany lub zdjęcia certyfikatów należy przesyłać na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl (uczestnik kwalifikacji może zostać poproszony przedłożenie oryginału certyfikatu do wglądu). /Patrz poniżej: Wykaz certyfikatów/

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 • dyplom filologii nowożytnej
 • matura międzynarodowa lub dwujęzyczna
 • matura rozszerzona z języka angielskiego, z wynikiem od 75% w górę (dla studentów pierwszego roku studiów - uczestników lektoratów z innych języków)
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)
 • dokument potwierdzający zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej z wyraźnym wskazaniem w jakim języku były prowadzone zajęcia
 1. ocena 3,5 i wyższa uzyskana z zajęć językowych (po 2 lub 4 semestrze st. stacjonarnych i niestacjonarnych) na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów (na UEK lub innych uczelniach). W przypadku poziomu C1 dopuszczamy zwolnienie od oceny 3,0

 

Punktacja:

Poziom B2: ocena 3,5 – 4 pkt.

                     ocena 4,0 i wyższa – 5 pkt.

Poziom C1: ocena 3,0 i 3,5 – 5 pkt.

                    ocena 4,0 i wyższa – 6 pkt.

  

 1. pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji stypendialnych przeprowadzonych od stycznia 2020 r. 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

 

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie CJ nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne.

 

 1. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120

6

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9 pkt.

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

LCCI 3 stopień pass

5

LCCI 2 stopień  merit lub distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559

5

TOEFL CBT 180-219

5

TOEFL iBT 87-109

5

IELTS 5.5-6.5pkt.

5

matura rozszerzona z wynikiem od 75 % w górę

5

 

 1. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

 1. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

 1. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 

 

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Diploma de Espanol B2

5

 

 1. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5