Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2023-12-19 16:12:53

Egzaminy kwalifikacyjne z j. obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akad. 2024/2025. Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2024-2025 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2024/2025. 

  

 

 

Miejsce 

Centrum Językowe UEK 

Termin zgłaszania 

Rejestracja na egzamin językowy (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 09 STYCZNIA 2024 

  

Składanie kopii certyfikatów (w formie skanu lub zdjęcia) oraz rejestracja na stronie CJ:  do 12 STYCZNIA 2024 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ):  do 12 STYCZNIA 2024 

  

Czas trwania wyjazdu 

 

Wyjazdy zagraniczne w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/2024 

 

 

  

 

  

Kraj 

Europa, Azja, Ameryka Płd. i Płn. 

Język 

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski 

 

  

 

  

Nazwa 

  

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne w roku a. 2024/2025 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji 

  

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA 
 
Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji bądź zwolnienie z egzaminu na podstawie oceny z lektoratu. 

  

Uwaga:Z egzaminu stypendialnego będą zwalniani studenci, którzy uczestnicząc w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów (na UEK oraz innych uczelniach) na poziomie B2 uzyskali minimalnie ocenę 3,5 oraz na poziomie C1 ocenę 3,0 i wyższą. Szczegółowe informacje w dalszej części instrukcji 

  

  

Egzaminy językowe w bieżącej rekrutacji odbędą się w formie pisemnej. Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniu 12 stycznia 2024 roku.  

  

  

 
Rejestracja na egzamin językowy (tutaj): do 09 STYCZNIA 2024

  

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu (tutaj): do 12 STYCZNIA 2024

 

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie CJ (tutaj):do 12 STYCZNIA 2024  

/Wymagane obowiązkowe PRZESŁANIE SKANU LUB ZDJĘCIA certyfikatu na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl. Oryginał powyższego dokumentu  może być potrzebny do wglądu w późniejszym procesie rekrutacji/ 

  

  

Egzamin kwalifikacyjny odbywa sięna poziomie B2 i trwa 90 minut. Punktowane będą:  

 

 • rozumienie tekstu pisanego 
 • rozumienie ze słuchu 
 • test gramatyczny 
 • test leksykalny 
 • elementy korespondencji biznesowej (rozplanowanie/charakterystyczne zwroty/język formalny/styl/ton) 

 

  

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia: 

  

 1. certyfikat językowy - skany lub zdjęcia certyfikatów należy przesyłać na adres mailowy lankoa@uek.krakow.pl(uczestnik kwalifikacji może zostać poproszony przedłożenie oryginału certyfikatu do wglądu). /Patrz poniżej: Wykaz certyfikatów/

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia: 

 • dyplom filologii nowożytnej 
 • matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 
 • matura rozszerzona z języka angielskiego, z wynikiem od 75% w górę (dla studentów pierwszego roku studiów lub uczestników lektoratów z innych języków) 
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 
 • dokument potwierdzający zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej z wyraźnym wskazaniem w jakim języku były prowadzone zajęcia 
 1. ocena 3,5 i wyższa uzyskana z zajęć językowych (po 2 lub 4 semestrze st. stac. i niestac.) na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów (na UEK lub innych uczelniach). W przypadku poziomu C1 dopuszczamy zwolnienie od oceny 3,0

 

 

Punktacja: 

Poziom B2: ocena 3,5 – 4 pkt. 

                    ocena 4,0 i wyższa – 5 pkt. 

Poziom C1: ocena 3,0 i 3,5 – 5 pkt. 

                    ocena 4,0 i wyższa – 6 pkt. 

 

 1. w przypadku studentów 2-go stopnia st. stacjonarnych i niestacjonarnych (z letniego naboru na studia) po 1 semestrze nauki uzyskanie z zajęć językowych:
 • na poziomie B2 - minimum 70,5 pkt. 

    - od 70,5 do 75 pkt. (co odpowiada 4 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

    - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

 • na poziomie C1: 

       - od 60 do 75 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

       - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 6 pkt. w kwalifikacji stypendialnej) 

 

  

 1. pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji stypendialnych przeprowadzonych od stycznia 2022 r.

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach /punkty nie sumują się/. 

  

  

  

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne 

  

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie CJ nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne. 

  

 

angielski 

nazwa egzaminu 

punkty 

LCCI – 4 stopień 

BEC Higher 

TOEFL PBT  560-677 pkt. 

TOEFL CBT 220-300 pkt. 

TOEFL iBT 110-120 

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction 

CPE 

CAE 

telc English C1 

IELTS 7-9pkt. 

dyplom filologii nowożytnej 

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej 

LCCI 3 stopień pass 

LCCI 2 stopień  merit lub distinction 

BEC Vantage 

telc English B2 Business 

telc English B2 

FCE A lub B 

TOEFL PBT 510-559 

TOEFL CBT 180-219 

TOEFL iBT 87-109 

IELTS 5.5-6.5pkt. 

matura rozszerzona z wynikiem od 75 % w górę 

  

 

niemiecki 

nazwa egzaminu 

punkty 

GSD 

KSD 

ZOP 

ÖSD WD C2 

PWD 

Goethe- Zertifikat C1 

ÖSD C1 Oberstufe 

telc Deutsch C1 

Test DaF (TDN 5) 

dyplom filologii nowożytnej 

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej 

Test DaF (TDN 3, TDN 4) 

DSD II 

ZMP 

ÖSD B2 Mittelstufe 

Goethe-Zertifikat B2 

telc Deutsch B2 

Zertifikat Deutsch für den Beruf 

  

  

francuski 

nazwa egzaminu 

punkty 

DFP C1                    CCIP 

DALF C2 

DALF C1 

dyplom filologii nowożytnej 

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna 

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje) 

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej 

DFP B2                     CCIP 

DELF B2 

telc Francais B2 

  

 

rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 

 

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Diploma de Espanol B2

5

 

włoski

 CELI 4  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 telc italiano B2

5