Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2015-11-18 09:02:25

Kwalifikacja językowa na wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2016/2017

 

 

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2016/2017

 

Miejsce

Studium Języków Obcych

Termin zgłaszania

 

Składanie kopii certyfikatów (w Sekretariacie SJO): do 27 listopada 2015

 

Rejestracja na egzamin językowy: do 27 listopada 2015

 

Czas trwania wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne w r. a. 2016/17 (semestr zimowy i letni – planowany tylko 1 nabór)

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd i Płn

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, ukraiński

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne na semestr zimowy i letni r. a. 2016/17 – pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji

 

Cel

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez SJO na potrzeby rekrutacji.


Egzaminy:

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, ukraiński -
03 grudnia 2015

Język  angielski -  04 grudnia 2015

Ważne: Tylko 1 termin egzaminów językowych!


Uwaga: Z egzaminu stypendialnego będą zwalniani studenci, którzy uczestniczą w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów na UEK na poziomach B2, C1 i uzyskali z lektoratu ocenę 4,0 bądź wyższą.

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu: do 27 listopada 2015

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie SJO: do 27 listopada 2015

Rejestracja na egzamin językowy: do 27 listopada 2015

 


Wymagania

 

Rejestracja na egzamin lub złożenie kopii certyfikatu w jednym z w/w terminów i/lub przystąpienie do egzaminu w podanym przez SJO terminie.

 

 

 

Kwalifikacja poziomu języka obcego odbywa się na podstawie egzaminu przeprowadzanego przez SJO UEK. Egzamin kwalifikacyjny na poziomie B2. Egzamin oceniany jest w skali punktowej : 0 - 4 - 5

 

Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest jako test online i  składa się z następujących elementów:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • test gramatyczny
  • test leksykalny
  • elementy korespondencji biznesowej (rozplanowanie/charakterystyczne zwroty/język formalny/styl/ton)

Egzamin z języka angielskiego trwa 60 min. i odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. o godz. 07:50. Informacja o salach zostanie podana na stronie SJO w dniu 02.12.2015 r. Osoby zgłaszające się na egzamin z j. angielskiego prosimy o upewnienie się, czy mają dostęp do e-Platformy UEK. Równocześnie informujemy, że na egzamin należy zgłosić się 15 min. przed rozpoczęciem z dowodem tożsamości. 

 

Egzaminy z pozostałych języków składają się z następujących elementów:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • rozumienie ze słuchu
  • test gramatyczno-leksykalny
  • list

Egzaminy z pozostałych języków odbywają się w formie pisemnej i trwają 120 minut. Egzaminy odbędą się w dniu 03.12.2015 r. w godzinach popołudniowych. Informacja o salach zostanie podana na stronie SJO w dniu 01.12.2015 r.

 

Zasady przystępowania do egzaminu:

  • rejestracja online na egzamin  od 27.10.2015
  • zgłoszenie się na egzamin wraz z dowodem tożsamości w terminach wyznaczonych przez SJO

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalniają:

1.  certyfikaty językowe - kserokopie certyfikatów należy składać w sekretariacie SJO UEK do dn. 27.11.2015

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia dyplom ukończenia uczelni zagranicznej lub dyplom filologii nowożytnej /6 pkt./

2. ocena 4,0 i wyższa uzyskana z zajęć językowych na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów na UEK 

3. wyniki egzaminu z kwalifikacji stypendialnej przeprowadzonej w styczniu oraz maju 2015 r. będą uznawane  w  bieżącej kwalifikacji.

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach. /punkty nie sumują się/

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

 

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie SJO nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne.


j. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120 6

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt. 6

LCCI 3 stopień pass

5

LCCI 2 stopień  merit lub distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559 5
TOEFL CBT 180-219 5
TOEFL iBT 87-109 5
IELTS 5.5-6.5pkt. 5

 

j. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

j. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

j. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

Diploma de Espanol B2

5

j. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

« powrót do listy stypendiów